Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 .Ύ  Ϊ › 9 Με"
Ι ΚΗ ΠΜ 'Ε “Μ ΤΙΜΗ 060 Ε.
Η ΜΜΜ Π αννα ΜΜΜ
> Μαννα
ἔ Ύ ννεννίν
της Ιἑρῇτας ντε ΜΜΜ
Ε. ΜΑΗ: Πενν[email protected]αΞοΠα8ΚΠα8.Ξτ ΝΕΒ: εννννν.αΞοΠαεΚΠα$.ετ ΤΗΑ:. 28210-74544 ΜΧ: 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.108 (41943) σελ.16
Δίχως ιρνρνννν ασθενεις
νε “αν σοβαρές τραίνων
- Κανε νντνννενίν Μαννα] ΜΜΜ
να Φνρνννεντ|νεν Μενου Χανίων Η η η
-Χωνίε φερνννεναετν ωνννννείντεν ΕΜ" έ έ έ έ ·  Δ - Μό
Προσφορές όλο το χρόνο για
τους δικούς μας ανθρώπους
Δ1αΒαστε ακό α... ||||νἑ||||ΜνΠνΜ
· Εργασίες δίαμόρφωσΠς δτ1μοοίων Χώρων 
από το Δύμο Χανίων σελ.8 Π |  :2 @
· Συναντί1σε1ς Βαλ1ας Βαγ1ωνακ11   ` 
γ1(1  . ι · . ε · · · · ε . · ι · . ε · · · · α · ἑ
, , ί ¦ ί ΓεΡΑνι | * κΑΡεΜοΛετκο: *
· ΣυναντΠσΠ Τεχνολογων  '1488: Ξόδο ἔᾶἔἑἑΞΐ7ΟΨ Ι + Ι
Τροφίμων στον Κανα σελ8 γω" Ἡ" 89811288 ααααααααααααααααααααααα _ζ[ἶ'ἶ90ἶἶἴἶ2ἶ αααααααααααααααααααα τα
· ἙτοίμΠ 11 νέα Πτέρυγα ·  7 Φ
του αεροδρομίου Χανίων σελ.9  Ξ _ _ γ Ξ Ν “τ
| :› “ :έ ῦ 
νντενν τεν ε ·
Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α ................... ..|σὡ12 `ἔ_ εζ& ευΒί|Με8υΝ
Κώστας ΛαΠαβίτσας (πλω   ἔ Υγρό 35μἑ_ Ανταλτακα
θάνος Καμήλαλας σελ.5 | , έ' μ - · η
ΒαγγέλΠεΔΜέΦος σελΖ Η!" ΠΙΝΕΙ" [ΜΜΜ 37
ωρα ΓΜΜθἶΞ 'ΠΜυςκ“τόχΜσΜ':1
Ελέντ1 Ηλίοιτούλου σελ. 12 .................. .. σελ-15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα