Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ηφαίστειο η Τουρκία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9 ??ΊΤ08 9?8Ί64
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΡΕΠΠΡΤΜ
8 ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΕΜΕΣ
0 ΣΤΡΑΤΟΣ -υΠό
τις εντολές
συνταγματαρχών- με τανκς
και ελικόΠτερα κατέλαβε
κυβερνΠτικέι
κτίρια
0 ΕΡΝΤ0ΤΑΝ κόλεσε το λαό να βγει
στους δρόμους.
Χιλιάδες Πολίτες
σε ΚωνσταντινουΠολΠ και Αγκυρα
απέτρεψαν τΠ
δικτατορία
Σαββατο 16 |ουλίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.954 - Τιμή 1,50 € (5 € Π έκδοσΠ με τις Προσφορές) - νυνυνυ.ο|αΗ|ιαι·οετγμοε.ει·
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΩΡΑ 04800
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ι. _
στους δρόμους, 
17 νεκροί 'Ύ
ΣΑΝΤ|ΔΡΑΣΕ|Σ ΑΠΟ
ΟΥΑΣ|ΓΚΤΟΝ, ΜΟΣΧΑ
ΚΑ| ΒΕΡΟΑ|ΝΟ
ΣΕ ΥΨΗΛΗ Ε|||ΦΥλΑ|(||
ΕΤΕΘ|·|ΣΑΝ Ο ΕΑΑ|·|Ν|ΚΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑ| Η ΕΑ.ΑΣ.
αστυνομικοί
και δεκάδες
τραυματισμένοι Πολίτες και
στρατιώτες
-. «ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ
ΔΗΜ»
Σ"Ε'ΡΕ ιο
ΜΜΜ
   χ ΣΤ" ΜΜΜ
6 Σ£ΛιΔ£Σ
ρ£ΠοΡτΑΖ ε ΑΝΑΛΥΣΗ
Σελ. ιο-ι5
τΡΑΠκοΣ Α|'|0Λ0Γ|ΣΜ0Σ
με 84 νεκρούς και Πανω αΠό
50 τραυματίες, αναμεσα τους
ΠοΜό Παιδια, οι οΠοίοι δίνουν
μόχΠ να κρατΠθουν στΠ ζωή
Το «παο» |'|ΡΟΦ|Λ
του 5Τχρονου δρόστΠ.
Εκτακτα μέτρα ασφαλείας
με ΤΟ.ΟΟΟ στρατιώτες
στους δρόμους τΠς ΓαΜίας
ΠΑΠ-'Ρ ΜΜΜ-'Ν
«ΑκοΥΓΑΜ Ε
οΥΡΛιΑΧΤΑ ΚΔ'
ΜΑΜΑΤΑ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα