Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. “ΜΑΜ Ο” ΔΕΝ ΧΤΥΠΟΥΝ ΜΟΝΟ
- ΟΣ Φγ^^0Υ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τιμή:
,#“ Μ .>. __
ὁ· έ Βή
' ' -. ..3.2.:.:.:ἑΑ · ο|'ΜεΜς
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Το νεο σχεδ¦ο Του 10£ΤἩΣΕΠΕΚΤΑΣΗ θελουν και
ΣοιμιΤλε για Την Ελλαδα “ΛΕΟΝΑΣ““|5% Τ"«κ^ε'δ'°»
· Ο οΤοχος να <<θοψει» Το ζὴΤημα Τοο χρέους. Η Μαη Του 2018+2. Οι ΠοοΤασεις Τοο ΔΝΤ ἰἶὲ 
 ' ' Μ" 
 γ""Ρχ°"ν ε“κ9ιρ·ες 
 για επενδυσεις 
Μουν οι ΜΜΜ
» ΜΜΜ
καιΜΤωααι.Μ Μι·
οι σνμφωνΤες που έκλεισαν και οι αΤὁχοι Τον ΚαΤὁρ
εΤιΤεΜΒι>ιο ΔιιΜιογΡι·επΑι ἙΞωσσἴ;οχωοΝωω
ΤΤι'Τ:Τιιιινιεισαι ΕΠΕΝΔΤιΤκο Μια ΤεῖΐἑῖἙἔἔγΞἑ$ἑξ
ΣΕ ΜΜΜ" ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ι-ιεεεεα Εοοα και Αι·Ρεκ
 ΜΕ 320 Εκ "80 Προσφορα Του Ποία θΤοαρ
για ξενοδοχείο στη Ροδο (βίδα
"ΤΑΜ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕ|Σ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ^0Γ^ΡΤΑΣΜΩΝ · 808 ΠΑ "Σ ΕΠ|ΧΕΤΡΗΣΕ|Σ για Τους βωξίΤες Με
Σε^·9 Μοκον“εΜο Ν%ἑ ..3"ε  μ· Τ,5χρανομεΤαΤοΜμεκωΜπωλο
Εγκύκλιος μπλοκαρει   κωΜ,5μην0 ο. 
 έ Π. 5ιΑΑΝΩΝΤῇΕΣΕΤΑιΡιεε «“Τ“κω“» κ" “ω
» Των ειαιοιων Που ιιροοεφυγαν και κερδιοαν αναοΤολη εκιελεοης
ΕΒΑΛΑΝ ΤΤΟΛΝΤΝΡΙΟ
Ο «Μεσσήνιος»
ΜΑΡΙΝοΤιογΑοε σπάει
ΚΑΙ 1ΞΤ01[ Σελ. 2ο, 24 |
ΤΠ ρεβονς
Συγκροὐσεις ; <<Σκὰ κι» και <<μαΤ»
και... μναΤἡρια! ΜΜγ-ΜΜΜ
ο' ΜΜΕ Τον ΚαλογρΤΤσα 
'ζ _ ' '
45 εκ.(!) Π (προ ' ΤΤ Η  81]; γέφυρες
"Να" Την ΠΗΡΕ ΚΑΤ Το 30 ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ »Οινὲες ισορροπίες κοιτοΑΜ8Μα
ΤΡΑ1ΝοΣΕ εΞΕΞ_ ·! 53,ο5%. χΤγιΤΑ κΑι ΤΑ γιΤοΑοιιιΑ
Με ΣΟΚ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΤ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΜΚΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΜΩΝ η <<Μοιιρη θαλασσα»
Η ΜΒ, η 3κ και Με)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα