Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΟΚΤΕΙΑ» ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Ο 26
· ι4 χι>ιιιιχτιιιιιι>ιο · ι5
Φ ` Ασφαλιστικές ευκαιρίες Κινητικότητα στο νόμο
«πιεσε πι Πηρα» περί δημοσίων προτάσεων
Ε|Σ'Ι|ἩΕΝΕΙ · ΙΙ
Ποιες θα λειτουργποοον
με... λογική ελαττιρίοο
ί. ΧλΙΖΗΘΕ0ΔΟΠΟΥ
Τώρα οπ 'ίπε
@τι στις οθόνες σας!
Μόνο στο
ο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η..) ω
ωνννν.Θυκο2ό8γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 'Ετος Ι9ο ο Αρ. Φύλλου 956 · Ι5 - Ι9 'ουλίου 20% · €|
|ΕΤ Ο". · 6 Εϋ80ΝΕΒ'(Α · ΙΟ ΥΑ|.(0 · Ι5 · ΙΡ. ΠΕ|ΡΜΩΙ · ΠΝ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ το «ΒΙΤΕΧΙΤ» Ο 12-13
0"(0Ν0Μ|Α - Ε|Ι|·||'ΝΕΝΕΣ
Μ Ν ΤΕ Β οί “ “ ἔ · 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
· Τα ανοιχτό θέματα που θα κληθεί
να διαχειριστεί η κυβέρνηση 
· Οι ανησυχίες για απόνερα από το «Βιεχίτ›
και το στοίχημα... των τραπεζών
77ΜΟ8 53ιοοο
" ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σεπ. 8-9
το ειτεΝΔντικο ΕΡΓΑΛειο.“