Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Φεύγουν τα τρέναRecognized text:
. Η ἐ
ο . .
@Δαυιδ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι5 |ί)ΥΛ|ΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20299 - Τ|ΜΗ Ι.3ί) ΕΥΡΩ
ΛΝ0Ι|(Τ0Σ ΣΕ ΔΙΛΠ0Γ0 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Τ0Υ ΠτΔ ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ. 0ΧΙ 0ΜΩΣ ΔΙΑΡΧΙΛ
Εκλογή Προέδρου από τον λαό και δημοψηφίσματα
Αλ. Τσίπρα5: ΔιόΒασα το «ρ|αη Χ» του Βαρουφόκη και τρόμαξα
Συνέντευξη εΦ' όλης της ύλης εδωσε μίλησε για εκλογή Προέδρου από τον θηκε στις δραματικές ώρες του δημο- ΕμΦανίστηκε αισιόδοξος για την πο- . . “
χθες ο πρωθυπουργός. 0 Αλ. Τσίπρας λαο καιδημοψηΦίῳατα ενώαναΦερ- ψηΦίσματος και των σαρκα' σοητιοίε ρείσ της οικονομίας > σελ. 25 6 Κ: /6 _ ' .Π
Σάλος για την κατάληψη Το ΤΔΙΠΕΔ εκανε αποδεκτη τη μοναδικη προσΦορα
Εισαγγελέας
για το κόμπινγκ
στο Αριστοτέλειο
Ο ΛατοΦωρπ διαδικασία σε περίπ τωση
τελεσπς αξιοποι νων πράξεων
Ο Αρχισε π κα ταλιμμπ απο τη Νομική.
Απῷα ντο κοινοβιο το Ιδρυμα › σελ. 26
,  Δ Ιἴ/(κ 
Λεω/Ζ
το ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
«Η ΟΔΥΣΣΕ|^ ΤΟΥ Μα»
κτ·Βικ·-ο·Μ· ι στα· Η· Μ Μ Μπορω - Μ
Φεύγουν τα τ μενα
Με Δ5 εκατ. η ΤΡΑ|ΝΟΣΕ σταυ5
Φ Εκ διαμέτρου αντίθετες αιτο
ψεις Προβάλλονται για το
ύψος του τιμήματος εξαγοράς
° Το ΤΑΙΠΕΔ τονίζει ότι με
τη συμφωνία διασφαλίζεται
η βιωσιμότητα της εταιρείας
Φ «Προίκα» 250 εκατ. στον
αγοραστή για την εκτέλεση
των αγσνων σιδηροδρομικών
γραμμών εως το 2020 > σελ.3
Ευνο'ι'κό καθεστώ5
Δίμηνη παραταση
στη ρυθμιση για
τα χρέη τη5 ΔΕΗ
Ο Σε ισχύ το πρόγραμμα εξόΦλησης οφειλών σε 36 δόσεις χωρις προκαταβολή
ΕΩΣ ΤΙΣ 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται το
ευνοϊκό καθεστως για την εξόφληση
χρεών προς τη ΔΕΗ. οι «κοκκινοι» λογαριασμοί ξεπερνούν τα 2.5 δισ. › σελ. 6
Διόσταση απόψεων
Πρωτα «ρήγμα»
στο ενιαίο μέτωπο
για τα εργασιακα
Ο Μυστική συνα ντηση
χθες ΣΕΒ. ΠΕΒ ΠἘΒΕΕ
και ΣΕΤΕ χωρίς συμφωνια
0 ΣΕΒ -εμμεσως πλην σαΦώς- διαχωρίζει
τη θεση του για τις ομαδικές απολύσεις
το «λοκ αουτ» και τον νομο για την προστασία των συνδικαλιστών › σελ. 5
ταλαυε
Η ΤΡΑΙΝΟ” ΣΕ ΑΡΙ0Μ0ΥΣ
(σεεκατ. ευρω)
Ενίσχυση ρευστότητα5
Δανεια ]ΟΟ εκατ.
σε μικρο εσαίε5
από την Με
Ο Περισσοτερες από 350 εταιρειες θα δανειοδοτηθούν
με μειωμένες εγγυήσεις
ΕΝΕΡΓ0Π01ΕΠἈΙ μεσω Εθνικής το πρόγραμμα «008ΜΕ» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Απο 10.000 έως 1.5
εκατ. τα δανεια > σελ. 9
Εξωδικαστικσί διακανονισμοί για «κόκκινα» δανεια 60 δισ. ευρώ Με]