Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Η ΔΕΚ επιστρέφει στιε ευρωπα“ι“κέ8
διοργανώσει5 υστερα από 4,5 χρόνια...
Σ"ΜΕΡΠ Η" ΜΜΜ. Η ΠΛΗΡΗΣ" 
|'|| ΤΟ" |” "Ρθ|(Ρ|ΜΜ||(θ
ΓΥΡΩ Η" ΜΜΜ [ΕΛΜΕ
. ε ' Μ .ο
Ποτ ›››› κευιτ15|ουλιου 2Οῖ6 / Φυλλο Ι228 (2426ι / ε Ι 30 '
β ΕΠΙἰΡἐτοε
Η ΔΕΚ έχει θέμα με του5 μη κοινοτικουε και γι' αυτό κερδιζειέρόνο
με τον Αλγερινό ΜΠΕΛΚΛΡΟΥΪ ο κή
· Τον εξετόζουν σοβαρα
στην άΕνωση» και έχει τραβήξει και το ενδιαφέρον του Κετσπαγια
· · ι · . ¦ . Γρ' ε οΤΔΣΟΣ ΤΣΛΤΔΛΗΣ τη Η
ΜΗ ΚΟ|ΝΟΤ'ΚΟΣ φαινεται πω8 ειναι και ο βασικοε οτοχοε για την επιθεση, εκτοε απο τον “φ '
ΠΑΤ|ΤΟ ΡΟΝΤΡ|ΓΚΕΖ που γινεται προσπαθεια να έρθει στην ΜΜΜ, ισω8 και την Κυριακη
ἑ    ο; ;ἑ;, ὲ
Ο 'τροπος
““"'°"°"“ε...
Ι Ι Ι Ι «Στριμωγμένοε» και ο Γκιρτζἰκπε. μετα
απο το Μα ι οι· στον ιι ειο 'κι ο' “ν““·°““=““
- για παραπομππ οε Βίκη του οπμερινοό
προέδρου Με ΕΠΟ για την ακόμα υγείαε»
Μετα τη συναντηση στι5 19/5 με τον Νικο Παππα για «θέματα του Δημου Πειραια», αποκΑΛγητικορεηορτΑΠογΔκΜΗτΡκοεοΔΩΡογ
ο Βαγγέλη5 Μαρινακη8 ειδε χθε8 αυτοπροσώπω8, την πρόεδρο του 'Αρειου Παγου, ῆ 'η θ· γ   ·
Β λ . , . , . . λ. τι |||ω"8|»:|"ν "νων
ασι ικη θανου για να κανει πειθαρχικη αναφορα κατα του εισαγγε έα θε- , Ι
Δασκαλόπουλου, που έχει αναλόβει την υπόθεση τη3 «εγκληματικη8 οργανωση5» Η Ι"  ΜΠ|ΒΜ"|"( 
· Σκληρή ανακοίνωση του ΠΑΟ · Πολυ πιθανό σημερα και αντιδραση από την ΑΕΚ 7 ΤΡἈΝοΔοΔηό ΤΗ ΜΔ
Η «Βσσἱλ·σσΦ· ανακοίνωσε ΠΝ ΠΠόκϊΜΠ ΜΥ ΚΥΚΛ000ΡΗΣΕ ιι που οιΛ0γ Αεκ. Με σοχο τιιιι οικονομικη
ταλαντοόχων Ματια Στεργίου και Γιώργου κόλτπρη έπαινοι πιτ ει>ΑΣιτΕχιιικιιΣ ο ιο πιο ιι τιμη Με