Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΣ"ΑΡ|Ο Η!... ΠΑΡ" Σ"Ο
ΠΠ Ο"Σ|(Π“"
Η Δ- .; οΜοΜΜΜΜΜΜΜΜνΜ
· Η   Α· ΜΜΜΜΜΜΜΜ
Η ΣΟΟΥ'ΗΗΤ|ΑΤΟΤΣ'|Η'ΜΕ"|ΤΟΤΗΟΗΝΕΝΣΤΗΗΜΗΗ·ΑΣΗΜΜΑΜΜΟΕΜΗ
ΦΡΕΝ|Τ'ΔΑ ΤΤΡΟΚΑΑΕ| ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ <<ΤΡ|ΦΥΑΑ|ΟΥ» Η ΧΟΕΣ|ΝΟΟΤΑΔ|ΝΗ `
ΕΕΔΕ" ΚΑΤ ΤΑ Δ|ΑΡΚΕ|ΑΣ ΟΑ Αἑ|]ΟΤΕΑΟΥΝ ΣΕὶΛ'ΤΕΣ ΜΕΡΕΣ Δ Ν
“ Η Ι ΤΣΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΝΗΣΟΥ" ΝΑ ΤΑ ΑΤΤΟΚΤΗΣΟΥΝ
,·°- Ν ~ ς
ΜΜΜ Α ' Ἡ
ΤΜΑ '
 "ΜΒΜ  ¦
κ` | δ γ .η ` ή
$   Χ > ·  α Χ !!'_ Ξ
_ Σ Η Δ Ξ: Ξ
“ζ $Μ“-ς ϊ
`. . Ύ, "'ἐ
κι» 'Με   ' Ψ
ω  Ο:
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΝ|ΑΣ ΤΟΥ ΚΡ|ΣΤ|ΑΝ ΑΕΝΤΕΣΜΑ. Ο ΟΤ|Ο|ΟΣ
Τ|Α ΔΥΟ ΧΡΟΝ|Α ΚΑ| ΕΡΧΕΤΑ| Τ|Α ΝΑ ΑΑΛΑΞΕ| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ «ΤΡ|ΦΥΑΑ|»
“ΜΗ ΜΑ ΜΝ
“ πωΜΜοΜ
   τα ωΜΜ»ΜκΜ
ΡΑ ΝΑΤΗΜ 
ΠΡΤ|ΣΗΣΗΗ ΑΗΤ|ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣ ΗΑΗΑΒΗΗΑ|ΗΠΣ
ΤΙΑ ΤΗΗ ΜΗΤΣΗ ΜΝΗΜΗ ΣΤΟ "ΡΑΦΤΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥ ΠΑΤΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα