Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
α· ην κυριακή 
Το ΜΜΜ να κ--“~ὁσ. ”
Χ %Ό_Β¦_`_-ἶ:Ἐ _
Ι __” _ _ ζ 0 ὶ__ 1 .Ν μ _ _ Δ ή . - _ - > 
“ρ°Ἑ“σεΙ€ Υ", ἴ23Μῖ .3: σ`Ξ`Μ:ἔ :“Ἀ .
μεγαλα κερδη ·~· > 2;” ¦ Ξ· “
ε2ῳ · ->
τω Με ΞΜΡΜιΜ Μη οχι ΜΜΜ “5ἐ#=:ΞἩ _`
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ , “Σ “ΠΙΣ Σεπ 46-47 ΚΑΙ ΜΜΜ του συγγραφέα
από «Έλληνα
Μαοακ» καΙ
«Μαόααα»
ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡ0Σ
Μ Ἡ' 11¦ω:ῳ@¦ ΔΟ:
|(ίρ·κες
Ν για την
:2 άμυνα
· Ο 26ΧΡΟΝΟΣ ΡΟΥΜΔΝΟΣ
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
 ωυωωωω
ΠΔΡΛΣκΕγΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
ΔΡ. ΦΥ^. 5488
ΣΤΟΠΕΡ ΤΗΣ ΜΜΟ/Π
ΣΗΜΕΡΑ ο ΑΝΤΙΠΛΛ0Σ
ϊογ 0^γΜ"ΙΛ|(0γ 24-25
· '(ληρὡνε· το μεσημέρι (13:00)
λ “Ψ`“ἐῦἔ: '
 ΤΣ· = 'κα;Ά Η ί Δ
Αποφε (2ο;οο¦  λ 
ερτ 2. Ν51,2› ~
Με ΜπΡ12 Ες
ο θΡΥΛ0Σ
χ Ι( `-« `
Ο; ·` . _ ` : “ Ώ
'7) ο
` ή, 7
ο θρύλος στην“ς ·
Ι ΠεριφερεΜἑ Ι
Ι με Γκριν! `
"ΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
7 -;Ξ` ΠΟΜΛΥΨΗΣ “
 Ο ω ω ΑΜ Μ. ¦
“ Τογ «Π» - ΡόμΜἘ Κανὅ ¦ΜἔὶγγἔΓ 
Ι ΦΜΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα