Πρωτοσέλιδο Στοίχημα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ή έ . έ ._.__
(@ Ώ ἴ_ὴ Ζ / ν Ἡ /
 ΡΑ κ]  Ο
Εβδομαδιαια Εφημερίδα
Παρασκευη Ί5 Ιουλίου 2016 · 7 - . __
ως_1_ζοἐΔρ_._Φ_υ_Μρ_υ_8_5_6¦_2._5_Ο4 Το καῇυτερο Στο|χ"μα καθε μερα γι_α_το_Πρ.ο.κα,θ_ο.ρ.ιαμεΜο
Άρα Ε Η ι Η
 υ ΣπαΒεπΒ·π
 ἔΜ[Μ Μ ΜΜΜ Ξ -- .. ο γ Γ Γ Η ΡΙΠ.
Ϊ°|#“Μ ΜΜΜκΒπ11·“
:ν .. υ "ΠΛΩ"' Π
ΜΕΞ·κΒ
ΔΠΝ'Π
Μ£γὐἱ|α ντέρμπι
στα ΒραΖ·ῆἱα
Ξ Β~ΒνΑ Ξ 2783
ζ1 !3(ΨιΙΗ ( )|Ιι(· -:;ἑ 
/|ΜρΜκ£Μ · Δ£“τἐρσ/
ΒΛΠΕυΜ:@@1ΞΏ
  ΙπποδρομΞε£
1; 33ο χ: 3 ιο 2: Η" Ξ:: Μ . Η
_`   . πε·Ζ “τα
[Βω@Μῳ@υἙ  _ ι
ΣΕΠΕ [ΠῖΙ@ἱΙ@  Μ Π τι σ κ Ε ϊ
τ: ΙΒ8 χ: 315 2: 4,25 
Η αγαηημὲνη σας εφημερἰδα Τώρα και στον υΠολογισΤὴ
σας μέσω Του Μἰ£τοεοίτ 5τοτε! καθε ΤρἰΤη 8ι Παρασκευή
Για .μηΝΙ# _.Ί·Ξι·Ιω.·Ἡ ἶ η ¦'·ΗΜ~1|ν.'. , Ἡ]