Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἑ© του;
ΚΩΔ|ΚΟΣ: 6Τ97
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ5 |ΟΥΛ|ΟΥ 20% | ΕΤΟΣ Τ6ο | ΦΥΛΛΟ 3.765 | 0¦50 ΕΥΡΩ
νοολαδι.%ή
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ι ι ι... ΧωγιιιΝ(ιΕττς
Τ ί Ε · Ζ:ΕΞΠῖΖΒΤΕ  α°76ίίΞΒ|5
ΕΚΔΟΤΗΣ - Δ|ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓ|ΩΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΝ|ΚΑΣ
ΤΜ ·Τ°ί¦ °·
Δέσμευση του υπουργού .ι ί Δ
μι ι ι ι
Γεωργίας για δικαιότερη
μεταχείριση των πόρων
τονΠρογραμματος ·.
Αγροτικής Αναπτυξης 20η
- 2020 στα Νησια μας
0 Υπουργός δεσμεύτηκε στον Περιφερειόρχη
ότι η χρηματοδότηση του Φρόγματος
Τσικαλαριού θα εξασφαλιστεί ομαλό. ΣΕλ Η
οι κυκλαδες
παραμένουν από τις
κορυφαίες επιλογές
των Ελλήνων για το
καλοκαίρι του 20ί6
ΑΝΕΓΕΡΣΗ διδακτηρίων και αθλητικών
εγκαταστόισεων¦ στον Αγιο Θαλλέλαιο:
«Ενα όνειρο. .. παλιό όνειρο απατηλό»!
'Ολα¦ έμειναν στα χαρτια. ..
Η” . ` . Τ
-|'|αλαιότερα είχε αγοραστεί από τον Οργανισμό Εργατικών
Κατοικιών έκταση 29 στρεμματων στον Αγιο Θαλλέλαιο Ναξου¦
με σκοπό την ανέγερση εργατικών κατοικιών. Το πρόγραμμα
ανεγέρσεως εργατικών κατοικιών διεκόπη όμως. ..
'Ηταν μια ευκαιρία τότε (|ανουαριος 20Τ5). .. Δυστυχώς¦ όμως¦
δεν ευτυχήσαμε να την εκμεταλλευτούμε. .. ΣΕΛ|ΔΑ 3
Η κυβερνητική εκπρόσωπος| Όλγα Γεροβασίλη¦ ανοίγει σήμερα τα χαρτιό της στην «Κ» και μιλό για την δημόσια
υγεία στις κυκλαδες. Να σημειωθεί ότι προ εβδομόδωνη κ. Γεροβασίλη επισκέφθηκε το τ.ιι.-κ.ν. κατω και είχε την
ευκαιρία να ενημερωθεί από τους κ. Ραπτόκη και λπιδόπουλο¦ τέως και νυν διοικητή¦ αντίστοιχα¦ για την εν γένει
«εικόνα» του δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού μας σε μηχανολογικό εξοπλισμό και στελεχικό δυναμικό...
«Δίνουμε κίνητρα στους
γιατρούς που επιλέγουν
νοσοκομεία στο νηοιό»
-«|·| δημιουργία συντονιστικού κέντρου του ΕΚΑΒ για τις κυκλαδες και τα
Δωδεκανησα¦ βρίσκεται στο τελικό σταδιο»
-Οι επισημανσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου Όλγας Γεροβασίλη¦ ιατρού... σελιδα 8
Ο |'|ΑΝΑΓ|Ω'|'|·|Σ
ΣΚΟΥΡΛΕ'|ἩΣ
ΕΡΧΕ'|'Α| 'ΤΗΝ
ΚΥΡ|Α|(|·| Σ'|'|·|
ΝΑΞ0 Γ|Α το
ΣΜΥΡ|Δ||(0 η"
Φ `“ .' ι κ; `$ ΚΟΡΡΞΔγ
κι ή”
:στα “
ασεπ” ακοή”
εκλεπτιΣΜεΝεΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
1οααροπλασππή οργανωση 6εΕιώσεων
...μια απο σε Μαννα Με στιρμέα
'Εναντι Εθνικής τραπεζαε, ΧΩΡΑ Με”
ΤΗΛ:2285027530-6956ί00736 νννννν.ννεαα|ηΜκο=.κ
Χώρα Ναξου¦ Τηλ. 2285027530
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00
ΤΗΛ.: 22850.2468Ί¦ ΕΑΧ: 22850235] Τ¦ Κ|Ν: 69743] Τ.26Ο
ε-ηοαί|:ίΜο@κνκ|ααίκί.9ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα