Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοοηονν@οτοηετ.ει
Στους παλικσύς
ο·οηοοδοόνοοο
έναντι 45 εκατ. ευρώ
Σελ. 8
Μάρτυρας <<καΤαηέλΤηο>
αναγνώρισε Τον ΜΜΜ
ως δολοφόνο
Σελ.4
ο 6·ορΤσμος τον Τζόνσον
·ὲφεοε» σαρκασμούς και
επικρίσεις στη Βρετανία
Πειθαρχική αναφορα
κατά εισαγγελέα
Εφετών
Σελ. 7
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΙ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.=ιΑοιΗΑκΗΣ 2.-.- ή .
Ο Δ0Γ ΟΣ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|θ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
κ·Μ· Α · ρ
“μη ...-.
ΝΔ. ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙ ΝΑ ΕΝΩΣ()ΥΑΙΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΟλομέΤωπη επίθεση σΤην κυβέρνηση
από Τον Πρόεδρο Της Ν.Δ.
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 27 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ε Ι Ι
| Ι - |
Δ · ,Ε ο
. Μ· .-. _
Σελ 2
Θ έ σ η
ΔΝΤ= Η Ελλάδα
έχει ..δρόμο
Στις 19 |ουλίου θα παρουσιαστεί
στο Εκτελεσττκό Συμθοόλιο του ΔΝΤ
η έκθεση που συντάσσει το Ανεξάρτητο Γραφείο Αξιολόγησης (|ηάερεηάεητ Ενα|ιιατιοη απο.. -|Ε0) του
ΔΝΤ για την επιτυχία του ελληνικού
προγράμματος το 2010.
ελοντας να ηροἱδεάσει για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτης ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ ΟΝ Νοε ανέφερε κατά την καθιερωμένη συνεντευξη Τόπου στην Ουάσιγκτον πως η
οικονομικά κατάσταση της Ελλάδα
δεν είναι αυτό που θα ηθελε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Ο κ. πιω ερωτιίθηκε για τις δηλωσεις της ΟΜετ|ηε Μςατάε στους Ριηαηεια| Τ|ιηεα ΔΝΤ σύμφωνα με τις
οποίες το Ταμείο είναι ένας ”θολικός
αποδιοπομπαίος τράγος" και ότι το
ελληνικό πρόγραμμα "δεν ήταν μια
επιτυχημένη ε πειρία" και ειδικά για
το εάν το έχει μερίδιο ευθύνης
για το γεγονός ότι το ελληνικό πρόγραμμα δεν εξελίχθηκε σε μια επιτυχημἐνη περίπτωση.
Ο αξιω&ατοόχος του Ταὲιείου αρχικό ξεκα ρισε πως δεν εωρεί πως
οι Έλληνες χαρακτηρί2ουν "αποδιοηομηαίο τράγο" το ΔΝΤ. Ακολούθως
προσέθεσε πως είναι ξεκάθαρο πως
η Ελλάδα δεν Βρίσκεται εκεί που θα
ηθελε το ΔΝΤ από άποψης ανάπτυξης
και απασχόλησης.
Μάλλον το συμπέρασμα των παραπανω. ηαραηεμηουν σε αυτό που
εχουμε θιώσει στο ηετἩας όλοι οι
'Πληνες και λεγεται τι ο. ..νέα με·
Ο λογικός