Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3313O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Το δηµοτικό συµβούλιο Μεταµόρφωσης είπε «ναι» στην απόκτηση ακινήτου
11,7 στρ. για να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου

Θυρανοίξια Ι.Ν.
Αγιορειτών Πατέρων
της Μονής
Ξενοφώντος
Τελέσθηκε και
η πρώτη Πανηγυρική
Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία στη Νέα Ιωνία.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ

ΣΕΛ. 11

«Ενωµένοι
διεκδικούµε τα δίκαια
αιτήµατά µας»
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης της ΚΕ∆Ε.
ΣΕΛ. 7

«Σηκώστε να
χορέψουµε, να
φύγουνε τα ντέρτια!»
Χορευτικό Εργαστήρι
Νέας Ιωνίας.
ΣΕΛ. 11

Εξαιρετική εµφάνιση
για τις αθλήτριες του
Ο.Γ.ΗΡ.Α στην Κορέα

Την απόκτηση ακινήτου 11,7 στρεµµάτων που βρίσκεται στα διοικητικά
όρια του ∆ήµου Αχαρνών και το οποίο
αναµένεται να καλύψει τις ανάγκες
της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου Μεταµόρφωσης ενέκρινε το δηµοτικό συµβούλιο της πόλης, στην
πρόσφατη συνεδρίασή του.
Πιο συγκεκριµένα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι της συµπολίτευσης τάχθηκαν
υπέρ στην παραπάνω αγορά ύψους
1,93 εκ. ευρώ, ενώ οι συνάδελφοί

τους της αντιπολίτευσης καταψήφισαν, εκφράζοντας την διαφωνία τους
για µία σειρά από ζητήµατα και κυρίως για τον τρόπο της αγοράς (απευθείας και όχι µε δηµοπρασία) και το
ύψος του τιµήµατος.
Ξεκινώντας την τοποθέτησή του ο δήµαρχος Μεταµόρφωσης, κ. Μιλτιάδης
Καρπέτας, στάθηκε στην διπλή αναγκαιότητα που υπάρχει για την απόκτηση ιδιόκτητου χώρου, ώστε αρχικά
να καλύψει τις ανάγκες του δηµοτικού

γκαράζ και δεύτερον της υλοποίησης του σχεδιασµού για την
διαχείριση των απορριµµάτων.
Αναφερόµενος στους λόγους που η διοίκηση προτιµά το συγκεκριµένο ακίνητο
ο κ. Καρπέτας είπε:
Είναι ένα ακίνητο το οποίο
εκτιµώ ότι αν ψάξεις όλη
την Αττική καταλληλότερο
δεν θα βρείς.”

«Α∆ΥΝΑΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ» ΚΑΘΕ

Αγωνίστηκαν ανάµεσα
σε αθλητές και αθλήτριες
από 46 χώρες.

ΣΕΛΙ∆Α 3

Αδύνατη καθίσταται η λειτουργία του Λυκείου Μεταµόρφωσης, όπως επισηµαίνουν σε επιστολή που
υπογράφουν η ∆ιεύθυνση
του Σχολείου και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων και απέστειλαν στον ∆ήµαρχο Μεταµόρφωσης και το
Υπουργείο Παιδείας.

ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΑΞΗ
ΣΕΛ. 14

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 8-9

ΣΕΛΙ∆Α 3

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων του δήµου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας σε
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΑ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

ΣΕ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Ο 16/07/16

ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα