Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Ρ0Δ|ΑΚ|·|
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ίΟΥΑ|ΟΥ 2018 ΠΜΕΡΗΣ'Α ΠΡΩ|ΝΠ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ τιμή: ει Α .
ΓΥΡΟΠΩΛΕ|Ο
#υἄσυστὶνσ
Διανομή κατ' οίκον
Αλεξ. Διακου 26
'αχ. τρωει·
κ Με”
“πρωτ
"ί"...
ιἰ .Ι
ΕΛΤΑ ζ)
ιιιιιιι|'|| 
Α0 ΣΕΛ|ΔΕΣ '
22““782“ Πρόταση για την «Πέρα βρέχει» 
κ°μ"όγω αποκατασταση των για το κρατος
για τη λιακάδα συντελεστών ΦΠΑ των Αθηνών!
'των ν"σιών μ" ἱἔξἔἶἶΞ“ΠΜ”ΒωλΜΔωδεΨἔΒ% ἶἑἶὅἔἰἙἩοἩΞΐό μος ο”ΐἔἔἶἑ
. ΤΟ ΑΝΑκαιΝΩΣΕ Ο ΠΕΡ|ΦΕΡΕ|ΑΡΧΗΣ
<<Τρέχει» στο Πλαίσιο της στρατηγικής της Περιφέρειας. Ο ΣΕΛ. '|θ
Φοιτητης
καταδίωξε
τσαντάκια
Θα Προκηρυχθεί η φροντίδα των
δύο κεντρικών δρόμων του νησιού
Και καταφερε να Παρει Πίσω την
τσόντα Που είχε αρΠαξει αΠό ΠλικιωμένΠ- Ο ΣΕ^- 5 Την αγανόκτησή του για την κατασταση Που εΠικρατεί στους δύο
κεντρικούς δρόμους του νησιού. εξέφρασε χθες ο ΠεριφερειόρΤο Π ρ°ξικό" η μα χης. Ανακοίνωσε ότι τον ΣεΠτέμθριο θα κινηθούν οι διαδικασίες
Ι διαγωνισμου. ετσι ωστε να αναλαβει ιδιωτικη εταιρεια. Η εικονα
κατ" του της Ρόδου-Λίνδου είναι ντροΠιαστική, τόνισε χαρακτηριστικό ο
Γιώργος Χατζημόρκος.
Μακάριου και ·ΣΕΛ-3
η <<Ροδιακη»
Άρθρο του δημοσιογρύφου Γιώργου Ζαχαριόδη. Ο ΣΕΛ. 15
Να Προστατευθεί
 το σηηλαιο του Κούμελου
Η τέλεια  τ ί·  ·'  ν
. 1 ατμοσφαιρα
'ΒΑ'Κ'Ν
ανννν.αείκίΠ.ατ
ΣΗΜΕΡΑ
μαζί με την
«Ροδιακη»
το ένθετο
ΡΠοαΘ8Ψεεκεηα
ΧΠΠΑΡΜ88
ΕΠιστολή στον υΠουργό Πολιτισμού αΠό τον Γ Ζερβό.
Ο ΣΕΛ. Ι·
Οι καλύτερες Προτασεις Ι Ι
διασκέδασης και ψυχαγωγίας `  Τ: 22Μ0_60882 Εκ"τωσε!ς ΠΠ0 τ"ν
Μ το ΟΟββΟτΟΜΟκΟ· ι.  θοαεκεηιεοε 5ε8ννεγε
ΑΤΗΕΝ5 | ΜΥΚΟΝ05 | ΚΗ00Ε$ ιηίοιοαοε@ε|ίιηατί8Πιαι
Σε μαθητές και εκΠαιδευτικούς της Περιοχής. Ο ΣΕΛ. Η