Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 2 | κΠθημΕρ| γ ΤΙΜΗ Ο¦6Οἶ 
νὴ Μο η›τ·κἡ Εφημερίδα ά
α 39 στους 'Μονς
“ ΜΗ ||ΤΡ||ΜΣΕ
της ΚρῇτΠς
Ε. ΜΑΗ: Πονν[email protected]αΞοΠαοκτΜ881· ΝΕΒ: νννννν.αΞοΙ1α8κΠα8.8τ ΤΗΛ; 28210-74544 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.107 (41943) σελ.9¦16
ΜΗ" ||£ ΙΟ..
¦ ά 'με
'"ν°10"8Ι·κ.
20 φορές ακρ|Μτ8ρο να ΜΜΜ
κανό ως πνονρονίος στον ΕΜΠ
Προσφορές όλο το χρόνο για
τους δικούς μας ανθρώπους
Δ1ααστε ακό α... ”Μ"ΜΜ|ῖ"0
· Άμεσα αΠοΖΙ1μίωσΠ ελα1οκαλλ1εργΠτών | Η
Ζτ1τό Η Βόλ1α Βαγ1ωνόκΠ σελ.3 
·"ΑγωνίΖομα1 άρα υπάρχω" σελ.4 " 
· Τα κενό στα σΧολεία Παραμένουν σελ.16  Μ
· ΕξαρθρώθΠκε σΠείρα κλεφτών
ΓΕΡΑΝ| * ΚΑΡΑΜ0ΛΕΓ|(0Σ *
ΜΜΜ ή - 5 ο 7 Φορ( τοστ Ι Ι
Πορτοκαλόδα ο ΟΙκΟλΠς β7ΟΩΓ +
500τΠ[ Δαδα ·0.20€51ιεΚετ
με ΠογΚρύΠο δρόσΠ σελ-9 | ............... σελ-4
.χ1ΜΠΠρώω εκλογή ΜΜΜ κουαξ ο έέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ ή
των Ελλί1νων γ1α δ1ακοΠές σελ.7 ·  7
· ΑΠοσόρθΠκε το αρθρο 50 σελ.6  Ξ _ Ι _ Φ γ Ξ Ν ο
| :ε :Ρ 127
ΜΜΜ" ·
`αν * *
.................... .. Μ α μόνο _ 507 
Νίκος ΜΠογ1όΠουλος (πλω έ· Αντηλιακα ο
Παύλος Τσίμας σελ11 | έ' μ - · η
Γιωργος Ν. ΠαπαθανασοΠουλος σελ.5 37 ΞωρθΜΜΜ .ΠΜ“ΜχΜΜ:]
Ιωαννα Μελόκ11 σελ.8 .................. .. σελ-13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα