Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Νέες φορο-ανατροπές







Recognized text:
Μικέλ   Σ ΙΑ ννννιιιι_ιιιιετι5ιααι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ Ι“' ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20208 - ΤΙΜΗ 1,30 ΕΥΡΩ
· ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ
στη· Από 384 έω5 768 ευρώ
οι προσωρινέ5 συντόξει5
Προσωρινή σύνταξη 192 έως 268
ευρώ για όσους συνταξιοδότηθούν με αναπηρία 50% ή λόγω
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
_ Αναζητούνται αγοραστέ5 για
~ 50.000 εξοχικό σε νπσιό
Σε Μύκονο. Πάτμο και Σαντορίνη δύτες είναι Μισή ωστόσο μεγαβρίσκονται τα πιο ακριβα εξοχικό λοείναιτοενδιαΦερον από Αμερισπίτια. Ηζήτηση απόΕλληνες επει- κανοὐς και Ευρωπαίους› σελ. 11
χηρείας.Στα768 ευρώτοανὡτατο ποσό για όσους βγαίνουν με
πλήρη σύνταξη > σελ. 3
Σκληρή γραμμή
«ΟΧΙ» €1Π0 [ρ01Κ0
σε νέο νόμο
για τις διοικήσεις
των τραττεΖων
Ο Παντοτε: θα αντικατασταθούν
15 με 18 μελη που δεν έχουν εκτελεστιιές αρμοδιοτητες > σελ. 8
Σ  λ Ο  
Τ0 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
`·!·“Μιω
«Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧ»
Μπαρ-“ομοσ ι στα· το· Μ Μ ω|ιΜ - Μ
Νομοσχέδιο-«σκούπα» από το υπουργείο Οικονομικών
Νεες φα ρσ-ανατρστιες
Αλλόγέ5 σε ΕΝΦ|Α¦ τέλη κυκλοφόρίό5 - <<|(συρευόντόι>>
τα πρόστιμα για πλαστό και εικονικό τιμολόγια
Ο Χανουν την έκπτωση 50% στον
φόρο ακινήτων όσοι έΧουν εισοδιηιατα 500 ευρω από τόκους
Ο Με βαση το έτος σου ταξινομήθτικε για πρώτα φορα το ΙΧ.
θα υπολογιζονται τα τέλη
Ο «ΔιαιτόμτΙευσπ» και για οφειλές
ανω των 150.000 ευρω στα
ασφαλιστικό ταμεία > σελ. 4 - 5
Στοιχεία ΣΕΤΕ Κέρδη Ι¦4Ι% χθεε Διαπραγματεύσει8
Εξι εκατ. όφῖξειε Ανοδικό σερί Παρότεἱνετόι
στο αεροδρόμιο έξι ημερών στο το Θρίλερ στον
το ό' εξόμτινΟ Χρηματιστήριο Μόρινότισυλό
Ο Αρνητική εξέλιξη η μειω- ο Ραλι 31.78% για τις Μπεα- · Στο εινΜο το «κούρεμα»
ση κατά 24% η 332 000 κές μετοχές 0 Γενικός Δειἰ και η νέα χρηματοδότηση
στις οδικές αΦιῖεις κτης αθροιΖει κέρδη 608% που θα λαβει η εταιρεια
ΜΕωΒωΜΜΜΠω
ΜΕ ΟΔΗΓΟ τον τραπεζικό δείκτη το Χρηματιστήριο αποδίδει κερδη στους επεν
δυτές. Ανεβασμενος χθες και ο τζίρος.
που έκλεισε στα 78.3 εκατ. > σελ. 9
ΤΡΑΠΕΖΕΣ και Σκλαβενίτης αναζητούν
εναγωνίως τη «χρυσή τομή». ώστε να
απώευχθεί ο ξαφνικός «θανατος» του
ομίλου Μαρινόπουλου > σελ. ΙΟ
ΣγπΦΔτι-ιΜεΝιι αισιοδοξία από τους επι
χειρηματίες για τη Φετινή τουριστική
σεζόν. Ολα θα εξαρτηθούν από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής > σελ. 7
Πολιτική θύελλα για την αναβολή της δίκης της είειτιεπ8>ω.25