Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Φοροαπαλλαγές σε ελέγχους, ΕΝΦΙΑ, τέλη και αγρότες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήαΕτετήΡοτίκί8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ΠέμΠτή 14 Ιουλίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.110
Άρειος Πάγος
Σ'|'Α3
ΕΚΑΤ.
Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΣΤΗ |.Α|'||)Α
Πιερ Μοσκοβισι
επίτροπος οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων
σήμερα στη Ν
«Μπλοκάκια»: Πότε χάνονται
οι ευνοϊκές διατάξεις
Οι ευνοίκές διατάξεις που προβλέπουν τη φορολόγηση με βάση την κλίμακα μισθωτών και
συνταξιούχων και όσων παρέχουν τις υπηρεσιες
τους με «μηλοκάκι», σε έναν ή περισσότερους
εργοδότες, ισχυουν μόνο για όσους συμβάλλονται
με εργοδότες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, διευκρινίζει εγκύκλιος του υπουργείου
Οικονομικών. >ί ί
«Καμπανάκι» στους ιδιοκτήτες
με ανείοπρακτα ενοίκια
Η προσκόμιση των προβλεπόμενων από την
ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών στην αρμοδια
ΔΟΥ απο τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν εισπράξει
ενοίκια είναι υποχρεωτική προκειμένου οι υπόχρεοι
να μη φορολογηθουν και πληρώσουν πρόσθετο
φόρο για εισόδημα που δεν έχουν αποκτήσει, αναφέρει εγκυκλιος του υπουργείου Οικονομικών. >ί ί
θ Τζον Κάλαμος
στή «Η»
Ο επενδυτής
πηγαίνει όπου
Μαρινόπουλος: Διακοπή
λειτουργίας τριών Τ απο ΜετΚετ
Εν δυνάμει λουκέτο μπαίνει στο δίκτυο χονδρικής
πώλησης της Μαρινόπουλος, στην κατεύθυνση στήριξης της δραστηριότητας της λιανικής. Λόγω της
κατάστασης που επικρατεί στον όμιλο, τρία από τα
έξι καταστήματα ίσιο Μεικστ διέκοψαν τη λειτουργία τους, τρία σχεδόν χρόνια μετά την είσοδο της
αλυσίδας στην αγορά των στα 8ι Εστω. >ί 6
ΤΟΥΡ|ΣΜΟΣ: ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ
'ΠΣ ΑΕΡΟΠΟΡ||(ΕΣ ΑΦ|ΞΕ|Σ >6
Ο. ΤΖΑΚΡΗ: ΣΤΗ ΡΩΣ|Α
ΠΡΟΣ ΑΓΡΑΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ >6
ειδική
εκδοση
μόνο στους
συνδρομητές
Φο ροαλλαγές
σε ελέγχου ς,
ΕΝΦΙΑ,τέλή
και αγρότες
ΠΑΡΟΥΣ|Α Α||(ΑΣ'|'||(ΟΥ ΑΕ|'|'ΟΥΡΓΟΥ Ο' ΕΛΕΓΧΟ' ΚΑΙ" Ο||(ΟΝ
Νέους κανόνες κατά τή διενέργεια φορολογικών
ελέγχων, κατάργήσή των εκΠτώσεων του ΕΝΦΙΑ,
δήμοσιοΠοίήσή ονομάτων και για χρέή σε ασφαλιστικά ταμεία, αλλαγές στο ειδικό καθεστώς των
αγροτών, νέα τέλή κυκλοφορίας για τα μεταχειρισμένα ΙΧ., αλλά και «κούρεμα» Προστίμωνγια Πλαστά και εικονικά στοιχεία Περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, το φορολογικό νομοσχέδιο για το λαθ ρεμΠόριο καΠνικών Προϊόντων Που κατατέθήκε Χθες
στα Βουλή. Στο εξής, ή είσοδος των ελεγκτών στις
οικίες των φο ρολογουμένων κατά τους εΠιτόΠιους
ελέγχους θα απαιτεί εκτός αΠό Πιν εισαγγελική
εντολή- και Πιν Παρουσία δικαστικού λειτου ργού,
ενώ για τον εΠανέλεγχο υΠοθέσεων θα αΠαιτούνται υΠοΧρεωτικά εΠιβαρυντικά και όχι αΠλώς νέα
στοιχεία. Με τις νέες διατάξεις αΠοκτούν «δήμοσιότήτα» και όσοι έχουν χρέή Προς τα Ταμεία άνω
των 1 50.000 ευ ρώ, με ανάρτήσή των ονομάτων τους,
ενώ <ςτυχεροί» ΠρέΠει να αισθάνονται όσοι έχουν συλλήφθεί για έκδοσή Πλαστών στοιχείων. >4 - 5
Τι προβλέπα το νομοσχέδιο
' Μεταβολές στο ειδικό
καθεστώς των αγροτών
' Νέα τέλη κυκλοφορίας
για μεταχειρισμένα |.Χ.
' «Κουρεάονται» έως 50%
τα πρόστιμα για πλαστά
φορολογικά στοιχεία
' «Φρένο» στις εκπτώσεις
του ΕΝΦ|Α
Η Αθήνα εγείρει Πλέον εΠισήμως θέμα μείωσής του στόχου για τήν Περίοδο μετά το 2018
«Μάχή» για τα Πρωτογενή Πλεονάσματα
Το ελλήνικό αίτήμα «σκοντάφτει» στις αντιρρήσεις των ευ ρωΠαϊκών θεσμών
[Γ. Στουρνάρας]
Βε βαιότήτα
για ανάπτυξή
στο β° εξάμήνο
'Γή βε βαιότήτα ότι τον εΠόμενο χρόνο θα έχουν εξοφλήθεί Πλήρως οι λήξιΠρόθεσμες οφειλές του Δήμοσίου Προς τον ιδιωτικό τομέα, οι οΠοίες φθάνουν
τα 7 δισ. ευρώ, γεγονός Που όΠως είΠε- θα αυξήσει
τή ρευστόΠ1τα στον αγορά εξέφρασε χθες ο διοικήτής τής ΤραΠέζής τής Ελλάδος Γιάννής Στου ρνάρας
αΠό το βήμα του ΕΒΕΑ. Ο κ. Στου ρνάρας εμφανίστήκε αισιόδοξος για τήν Πορεία ως ελλήνι1αής οικονομίας και Προέβλεψε θετικό ρυθμό ανάπτυξής το
βῦ εξάμήνο του τρέχοντος έτους. >3
Αντιμέτωππ με ιστορικές προκλήσεις η Μέι
Το ατάνιο έργο της διαπραγμάτευσης της εξόδου της Βρετανίας από
την ΕΕ., χωρίς να πληγοάν οι σχέσεις και τα συμφέροντα των δυο
πλευρών, ανέλαβε από χθες η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας
Τερέσα Μέι. >2
[ΟΓΑ]
Αύξήοή
έως και επτά
Χρόνια
για σύνταξή
'Γή σταδιακή αύξήσή των ορίων
ήλικίας συνταξιοδότήσής έως
και 7 Χρόνια, δήλαδή αΠό το
550 στο 620 έτος τής ήλικίας,
ΠροβλέΠει ή νέα εγκύκλιος του
ΟΓΑ για γονείς, συζύγους και
αδελφούς ατόμων με αναΠήρία.
ΑΠό τήν αύ ξήσή των ορίων εξαιρούνται συγκεκριμένες κατήγορίες ασφαλισμένων. >10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα