Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΜΣ ΖΗΣΗΣ "ΜΑ Α"°ΜΕ|Π|Μ Ν ψ ΝΑ' ΠΑΕ' Το ΜΕΝ"
Η" «ΤΠΦΥΜΒ |'|Α ΤΗΝ ΑΜ < η τα ΜΜΜ"
ΜΒΜ!" ΜΕΤΗΤΜΦΗ
ω "ΜΗΝ" 'ΜΕΤΑ' ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΑ' "Μ ΜΝ' ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ ΤΜ»
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΑΑο τογ
"` [Ώ 
Θ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΑ8ΗΝΑϊκΩΝ πωπω ι4·σγΜ ΜΒ Μωωη7π ΗΜ: Με· ε
0 ΕΧΕ' . .. ΞΕΡΑΝΕ| ΤΗΝ ΝΤ'ΑΣΝΕΤ|ΗΗ ΕΥΡΩΠΗ ΝΕ ΤΗΗ ΑΗ0ΝΤΗΣΗ
Τ0Υ ΝΠ0ΥΡ0ΥΣΗ ΝΑ' 0 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν0ΝΤ0Σ ΑΝΑΛΥΕ| [ΙΣΑ. .. ΕΡΧΠΝΤΑ'
Τ ΑΝΝ
Λ Τ/|¦
 ¦|¦|!/
Η!!!) //Α.
.ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΕΝΕΡ ΝΕ 2-Τ ΣΤΗΝ ΜΑΗ
3-£-3 εκ ΟΨΗ ΗΜΕΡΑ 'ΕΛΜΕ ΔΟΜΝΑ!! "ΜΚ ΚΑΛΗΣ 0 ΧΜΛ".
ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ο ΠΡΑΜΑΤΣῦΝ| Κ°ΡΥΦΑ'°Σ "Μ" 0 ΑΦΜ
Ό Ζε ν ΣΦ _  Χ
Η* Λ,   Τ
ο ΑΝΑΑΕ'ΧΤΗΗΕ γ κ ν  7
ΝΑΗΡΑΝ Π πιο ΔΗΜ0Φ|ΑΗΣ ΠΑ|ΗΤΗΣ χ ` ” '7
ΤΝ ΗΡΩΤΑΒΑΗΗΑΤ0Σ έ . < ' Ι γ
Ι ἶ'_ "δ|. ¦ .
Ι _ _ › β”  Τ . τ.Ν·κοΛοΠΑΝΝΗΣ
Τ . “·· ·““ Α ·  Θ ΜΗΝΩΝ
3 ·` Β 7 Ο ` - Α ρ '  κΑ·ΜγΜΜ
 ·· '[το·ΧΜ^Ν| ζ .έ 7 ἡ
ΞΕΚ|ΝΗΣΕ ΒΛΣ|Κ0Σ ΝΑ' ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΣΛ|Λ ΓΡΑΜΜΗ 0 ΑΡΓΕΝΤ'Ν0Σ
Τ ΜΑ ΔΗΛΩΣΑΝ οι Μο ΜΠΕΣ
Ξ ΗΡΜ¦ωΜΜΜΜΝΜΠΜ ΣΗΜΕΡΑ -ΕΝΤ0Σ ΑΠΡ00ΠΤ0Υ- ΒΑΙΕ' ΤΗΝ ΥΠ0ΤΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤ0 ΜΠΕΣ ΣΥΝΒῦΑΑ|0 ΝΑ' ΑΝΑΗ0|ΝΠΝΕΤΑ|

Τελευταία νέα από την εφημερίδα