Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΗΜ:εΡΑ_
ΜΑΖΙ Με ΤΟΝ «Π» 
Η τράπουλα
Ρ_ ΜΥ . ,κΞΜ<€Μ
ὅ ΜΜΜ
Ι · , ἐς· 
Ενα κατααλακακα ,α _ 
. η Δ ααΙχνἰδΙ Πα σας  
Μ τ°" - Μπακ· ι ¦ κα· τα ααΙδΙα σας! 
Μακ ΦΜ Ν ΜΜΕ 'ΜΙ ΜΙ ΜΟΝΟ
τα· θρυλω ·
" “Ξ ' ΣΜ.734-35 5
Ντασκας'κα· · / ` . “ . .·| Η ΜΜΕ
ααα: 11 Ενα· Αν ° -κ-1 Η: Λ ΜΝ
· ' του
, ' ωι“·αω·υωιωωωω· ά ελΜγ·ατην
στο λ'""ν'· Δρ. ΦΥΛ. 5487 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Π°“βΜ Σω
Ο θρύλος παραμένει στα αα·Χνί8· για Μεααπρ·νἰ!
*κ Ι ·Δἑ 
 =!ἰὶ`.Μ
7- Μ Μα _ ααα - Λ  
Ο 01 ^ΠΙθ^ΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝοΔΕγογΝ ΤΟΝ ΓΑ^^0 ΑΣ
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130 - ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝ: ΕΥΡΩ 4,20
ΡΕΠΟΡΤΑΖ α μ _ 2 
ΣΤΙΣΣΕΛ. . _ γ - κ 
ο _ Β .αγ · 67 ' _ | ”Ελτιμψε _
ε Λ Γ'
. Π .4 γ· ' · η Ι '“ στη νίκηἙου' 4
01118 ω ω · ~ Ξ::μἑἐ:::;:· Ι
σ Υ < · Δ ' “ΜΦη.
.1 ]1·]:)ωδω Ε ΑΣ ΝΕΟ 
ο";.“ .- η γμ απ τα
 α· Ω Η” έ! ω ΜΜΕ!! '(^Ρ^"Ι^^"Σ “ακαΐα ν
»τα · ° “ “α°· “ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ! “ΜΜΜ
“ 1849 Ξ ΕΕ Ε] μ·
ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΠΕΣ.
ς Μια Ομως εμΠιοΤεωομοοΤε. |·|'Ξ':¦Β` ' _
· ΤΙ ψΑχΝΕΙ ο ΒΙκΤ0Ρ ΓΙΑ ΜΝ ΑΜΥΝΑ- 2 · ϊ °  '
Ο 11 ΕΚ. Η ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ ΓΙΑ ΜΑΖΟΥΑ|(0Υ ῦ · Δ Δ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα