Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Αγιορείτες πατέρες διακόπτουν το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου!
Newspaper website Website
Recognized text:
τ4¦ιογΛιογ
Ι . . 20'8
' 850 ΠΟΣ
ΔΡ. ΦγΜογ.
αωω›·4Μα
ΤΙΜΗ' Ί ΕΥΡΩ
ΜΝΗΜΩΝ
αν ΜΜΜ 
:Μαν # 
Η" ΗΜ!
ΜΜΜ ο
ΜΕΡΕΣ
Λ|Λ|(0||Τ0ΥΝ
Το ΜΝ|·|Μ0ΣΥΝ0 
ΤΟΥ ΜΡθθΜΜ|0Υ¦
Αακητής Παγγαίου |Οραας: Θα γίνει μέγας σεισμός...