Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3312O • ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Πρωτοπόρος και καινοτόµος ο ∆ήµος Κηφισιάς συνεργάζεται µε το ΕΒΕΑ και την ΕΣΕΕ

Που οφείλεται
η δυσοσµία
στο ΧΥΤΑ Φυλής;
Ερώτηση βουλευτών του
Ποταµιού προς τον αρµόδιο
Υπουργό Περιβάλλοντος.

ΕΠΕΣΕ Ο ΣΠΟΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΛ. 8

Νέοι ψεκασµοί για
τα κουνούπια
∆ήµος Αγίας Παρασκευής.
ΣΕΛ. 3

Όαση δροσιάς από
τον Πόντο µέσα
στον καύσωνα
Η γιορτή που διοργάνωσε η
Ένωση Ποντίων
Γλυφάδας «Η Ρωµανία».
ΣΕΛ. 10

«Προτιµότερος ο
υποβιβασµός από
τη µετακίνηση σε
άλλη πόλη»

ΣΕΛΙ∆Α 11
Την έναρξη της συνεργασίας τους ανακοίνωσαν ο ∆ήµος Κηφισιάς και το Εµπορικό
και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών
(E.B.E.A.) στον κατάµεστο από πολίτες, καταπράσινο κήπο της Βίλας Κώνστα στη Νέα
Ερυθραία. Οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάµεις στον κοινό σκοπό: την ουσιαστική προώθηση µε εκπόνηση προγραµµάτων της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Η πρωτοπο-

κότητας, µε αρµόδιο Αντιδήµαρχο, Γραφείο
Επιχειρηµατικότητας και πλήθος διαλέξεων
δράσεων και ηµερίδων για την ενίσχυση
της. Ο δήµαρχος, κ. Θωµάκος τόνισε πως
µε την σηµαντική αυτή συνεργασία «ρίχνουµε τον σπόρο της νεανικής επιχειρηµατικότητας και ο σπόρος θα βλαστήσει δίνοντας
καρπούς, τους καρπούς της νεανικής επιχειρηµατικότητας».

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

∆ήλωση του δηµάρχου
Κηφισιάς, κ. Γιώργου Θωµάκου,
για την ΑΕΝΚ.

ΣΕΛ. 12

ριακή και καινοτόµος συνεργασία, για τα δεδοµένα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επισφραγίστηκε µε το πρωτόκολλο συνεργασίας που συνυπέγραψαν ο ∆ήµαρχος Κηφισιάς κ. Γιώργος Θωµάκος και ο πρόεδρος
του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Ο ∆ήµος Κηφισιάς είναι ο µοναδικός δήµος
στην Ελλάδα που έχει δηµιουργήσει την
υποδοµή για την στήριξη της επιχειρηµατι-

ΣΕΛ. 7

Την καταβολή αντιµισθίας σε όλους τους Αντιδηµάρχους και αποζηµίωση στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους προβλέπει άρθρο το οποίο
θα συµπεριληφθεί στο υπό κατάρτιση πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΜΠΑΝΙΑ
Ο ∆ήµος Γλυφάδας, στο
πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων, ανακοινώνει την έναρξη τεσσάρων δροµολογίων
καθηµερινά, για θαλάσσια
µπάνια στην τρίτη παραλία
της πόλης. Το πρόγραµµα
αφορά τα µέλη των Κ.Α.Π.Η.

ΣΕΛ. 2



Τελευταία νέα από την εφημερίδα