Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λιγο
από τους πολλούς
και όχι πολλά
Ά · 0 Γιώργος
0 Ι “ Κ Αμβροσίοιι
ιἑἰ Π  Ι Υ* σχολιάζει
 Ϊ  τη. ο
 από τους λιγους"
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3574 - ΕΤΟΣ 13ο ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΤΙΜΗ 060 ΤΗΛ: 2441080888
Κατάληψη της πανεπιστημιούπολης του ΛΠΘ από
την ερχόμενη Παρασκευή και για ένα δεκαήμερο
θα πραγματοποιήσουν περισσότερα από χίλια μέλη
. του διεθνούς κινήματος «Νο Βοιαειτε» από ολόστικό χώρο και έχουν ως αιχμή των δρασεών τους
το Προσφυγικό¦ ζητώντας «να καταργηθούν τα σύ· νορα»
Λεν μας έφταναν λοιπόν οι ντόπιοι αναρχικοί¦
Θα τολμούσα', όλοι αυτοι να κανο!" το °8ΜΡ έχουμε και εισαγόμενους. Είναι αυτό που λέει ο
στ", ἔ"Μα· "Ν ΓἶΜ1α π "Ν ΓεΡΡα"α και να λαός μας. Έμαθαν ότι απαυτωνόμαστε και πλάκωκαταλαβουν τα εκει πανεπιστημια για να σαν και οι γύφτοι-Π Σελ 5
κοιμούνται και να σιτίζονται;
ΠοΝπομός
ήῖῦΞΜΠΜὴ 50 ΦΡ·
“'“"“ στιβαῇ
Νεοχω¦που
Παραδοσιακό
Πανηγύρι . ο ο
την Κυ- ` χ  γ
ριακή Η η ·
Ι Μ ' ' '
22; 23" ΜΜΜ, συνεχιζει γιτι |3ιι Χρονια τις μεγαλες
Λγία Μα- '
4 ΜΝ Νεα τιις ιιρττφτρες...
Χωριού Δηλώστε συμμετοχή γισ τισ κερδίσετε
Με εντελώς σε ιισλτιτελιι Εειισ8σχεισ
ΜΝΗΜΗ!" ἱ|δΠΠ|1|ΠΕ'5
ΜΠΠ|ΜΕ5 λσιιιιιπσιιιιιιιτε
τ.2ΔΔιο7ι923 Δ '
Μπλοτσούκο 22&Β.Τζέλλο | Κορδίτσο  - Π Τῇθ θ[Θ
ςεΠτροο
,7 ω»