Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Πως θα γλιτώσετε το φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ζ ή χαμήῆή φοροῆογία
Ο ΕΔΕ
- :η -τ  _ ο “ " Η ι Ν  ή
ο 8  ο   η οι ν σὲ” διακοήε5
Τ| |'|ΡΟΒΛΕ|'|Ε| Η ΕΓΚΥΚΛ|ΟΣ ΤΗΣ ΓΓΔΕ,
Τ| ΠΡΟΤΕ|ΝΕ| Η ΠΟΜ|ΔΑ
ΠΩΣ Ο" |"||ΤΩΣΕΤΕ
το φόρο για ανείσιιρακτα ενοίκια
· Ό 0 “-“ι“α“κ_μ_¦ Δ 7)
ΤΑ ΔικΑιοΛοΓΗτικΑ 0| ΑΥΞΗΜΕΝ0| Η Π0Μ|ΔΑ καλεί τους ιδιοκτήτες 
Που ήρέήει να ήροσκομίσουν συντελεστές αήό Τ5Ο/ο έως ακινήτων Που έχουν ανείσήρακτα  ΜΑ
στην εφορία οι ιδιοκτήτες ακι- 45Ο/ο για εισοδήματα αήό ενοίκια άνω των 5_οοο€ να
νήτων ώστε να ΤΜ φορολογή- ενοίκια φουσκώνουν καταθέσουν αγωγές έξωσής για  Π
θουν για τα φέσια ενοικιαστών τα εκκαθαριστικά να αι·ιοφυγουν τή φορολόγηση κ   | κΑ
τιΜολοΠΔι
 ΑΕΡΑ ΤΑ Μ|ΣθΟΛΟΓ|Λ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
εμ ο “ααα
ι >ζΕ>";
ήταντριτο
ΕΠικ0γΡικιιιΛοιΩ“. σου
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΔΕΝ ΞΕΡΕ|...
Τ|ΠΟΤΑ ΠΑ
ΤΟ ΦιΑΣκο ΤΗΣ
ΔικΗΣ 5|ΕΜΕΝ5
Π ' Ε Δ
'·..Τ Τ .
η Ύ Ι . Δ
¦ ι < ζ γ
κ ¦ . Ν
Ν 'λ η ·
·_ ' _' ι  ο
Ι ·« ” Ω
“ - Ί* ι ι ·
: ' Μ ϊἶ·- 'Λ 2 “ · · ε 7 ι
ι “ › Η
γ ·~  . .. τ
ή, Μ ν  ί- ' `_ ' 
Ι › ι “ . ν_ Ψ
|ρῆανδικό ρεκόρ
ανόι·ιτυξής έφερε
ει·ιιχειρήσεων
ΕΜΠ· ή ή “ λ Τ
ΜθθΚ ΕΝΕ) ΤΡ'ΣΔ'^ΣΤ^ΤΗ “ΕΠΟΧΗ ΠΛΕΕΤΩΝΩΝ“ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ 'Ογ^'Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα