Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΓΜ"“Μ“ΜΔ'Ν”'ΜΓΠ"αΜ
ΜΜΜ!! ΜΕ!! !ΞΞ;59Ξ!¦“ ΜΒΜ! αἱ
. 7' 'Ε α Μ _ ο» ' · γ ' γ “ αν σε .Η _ Ά  
 Ϊ “ .ο “ · · .ἐτ#ῖῖῖ . . ι 
Από το πεοοαμἔνο Μασάει, · _ήξερε για το ενδιαφέρον των Ἀγγῆων ο ι; Ά 
7 ΣεπΔ 7-2ο ' γ
 ΠΛΗΡΩΝΟγΝ ΟΙ ΛΣ0Ι
ά . οι 3 Απο Το ι-ιΜΙχΡοΝο
:.Δ.ῖ.^< Μ: απ” Ζ “ΔΝ-μ η:· :παο τ'.
__ ιΣΧγι>Λ οποιοι πυ ΜπιιπΝτ πιο
Συμπληρώνεται το κουπόνι με ΗΠΑ.
Σκανδιναβία και Ιαπωνία
ΕΝΕΡΓοΠοιΕι
Μ ΜΕΓΑΛΑ ΟΠΛΑ
Φόβοι στην
ΠΑΕ για
"μαιῆιετακια" τ
τπ5 ΟΥΕΦΑ απο ΤΑ... 
_ χρέη των ν Μαιο
Πρώην
Τα δύο προσωπα που θα
κῆπθούν να τον πείσουν
'Το πρώτο Με" του
|σπανοὐ για την Εαρὡππ
ΝΕΑ ΕΠ|ΒΕΒΑ|ΠΣΗ
Λαό τι5 2Δ 'οσνίοσ γραφαμε
για τη μεγαῆη ανατροπή
ΡΗ» - Ι -·
ΒΙΚΤΩΡ
ο Λαμπο“λ0 - -_
ΤΣΑΜΠΑ
Ο ΚΑΜΠ|ΛΣΠ
Η καιρο του Αργεντ·νοὑ να
ι ο μείνει στον Οῆυμπισκό
ΠΧ" Μ
Μ Υπέγραῳεοαρὡταε, Π  'νο
“κοῆο:·Βε· :°·|:::ἔἑ: ΜΝΗΜΗΣ" και ΜΒ .· κ ΜΜΜ
ι ¦ η Λ δεδομένα με τον ΑῆΒανό μέσα