Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΤΑΡΤΗ “γἴπΜὶ
Ί3 'ΟΥ/ΏΟΥ
 ο“ΜΝΜοΣ·· --···
380 ΠΟΣ [ΜΜΜ ΜΝ): Ϊ. .
Δρ. ωγΜογ  Μο Με
006% 4015 οι ο+ο:εκε|·ιο κι” ο “ΤΙΜΗ Ί ΕΥΡΩ   ?¦ἔ.ἶ”” ιο Μ'
Δ Ι'““··““...ο_
*δέ 2 ό`·“· ` .- . ' · .
τ . . .
ω; Κ 29
ί' Πρ· Ἡ
Ο Γ οὐ·
ΜΜΜ Η 'Ν  χ Ω
;-ήἐ·ζ
“η ε ¦42*ν
£!Πἀ'¦
το" Σ|ΩΝ|ΣΜ0 Ψ
Ελληνες ξοΠνοτε, κουμοντο κονει ο απο", ο Ροκφέλερ κοι ο Σόρος!