Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεο8“ε·@οωΜ-ε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|Δ^
ΔΡ, ΦΥΛΛΟΥ 8988 · ΕΤΟΣ 32ο · ΠΜ" Ί ευρώ - ΤΕΤΑΡῖΗ Ί3 'ΟΥΛ'ΟΥ 20Ίθ
. ΥΠΟΘΕΣΗ 8|ΕΜΕΝ$
Τραγωδία με δεκάδες
νεκρούς και ιρασμαπες
στον ααΝκό σιδηρόδρσμσ
. ^ 3
Ο Ν · “
Καιαβολή επιδόμ
ανεργίας σε
σπουδασιες Των νεκ
Με Π ζ Δ
ννινΔικΕνΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (7)Ι ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΞ ΤΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.ΧλλΔΑ
 Ή! μες· | / ¦ ωωωω
“ Σνην προοπακη εμβαθννσης νων σχεσεων 
να εξαφανίσονν ιο ρίσκο μιας ΜπειΜε καίω. ανανέωσε ο ΜΜΜ
υπουργός οικονομικών Βόλφγκανγκ
Ελλαδας- ΗΔΕ αναφέρθηκαν Τσίπρας και Ναχιαν 
ΜΜΜ ως Κρίνα °' : 8% “ῦ
, , :ΕΝοΔοχον “ δέ" ι “ΕΕ
γυναικες στην κακα α γ ς Ψ _ 1 ¦:$ἔἑω$“ΜὡΜΜ
ω4 · Αν έ  μ ν. _ -_ σεις μειοξό πις Μαιας
 - η? Γ και ως Κομισιόν, ενω οι υπουργοί οι·
· ·. _ γ Δα· , ς ν κωμικό” πις ΕΕ Μποῦν σήμερα".
ΘΕΜΑ Σοκ ϊ “ ' Σ Ξ - · "Είμαι Μαγιέν· σα θα Μ με
ν " καλό τρόπο ια Μμσια που αοσν προκύψει. Δεν Βλέπω κρίσιμες ως
εως". Μανούρι-σε ΤΜ δω να·
“ Τε .5 ιοέκανεσιιγια”
γ . ~ . τ η . · να ανπμειωιπσιο@ οι Μς παν
Ν ·γ .- - 4 ! Ἡ. “Ϊ Μμιοιπθανόω||πΜμιὅ ·_Ιπ ή › Ι ς% Μ@σπινπαλίακΜιοΔιε_› .- . χ Ϊ α Μ - η έ* Δ - _ η: ,ω θές Νομισμαπκό Ταμείο.
 χ Ι · . ' ` Ι ί -· ί α ¦ Σαιν έκθεσή του μπα την τακακό
έ Ξ χ · ! - - 5 γ -` αξιολόγιισπ πις παλαιός οικονομίας το
1-  Ἡ Ρ ; Με . - ΔΝΤ ΜΜΜ όπ οι μπσεις
. ΡΜ . α ,Δν
· ' ες “ε · . - Ι
ΑΣ* ναι κρίσιμπς σαμασίας για να παγιωΒεί
σ ν | σπιν σιωπή Βιομηχανία "εί| Ι Ι λ γ α ω - Φ
Οι μισο· Ενρωπαιο· Σασί” Β Η σ  ' “ Μι·ΨἙ:Ἡ ωἩἄ
δεν θελουν τους βη ` _ 4-  Ἡ . η· - γ ο ΜΜΜ ΜΜΜ όπωι;Μ εξω:
 γ Ψ γ . ~ ~ ε _ _| “·;._έ“_`  7- · ν ν ζ σιο 18% των σο
==“ ε 7 Ι· ο < . ο. · ·~ ὰ . 5 ΜΜΜ Μα