Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ Μα ΑΝροττκὁς
ΠΑΡΑ Τ|·| ΣΥΝ0Λ||(Η ΠΤΩΣΗ Τ
ΑΝΤΕχΟγΝ
Οι ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΤΡΟΤικΩΝ
ΠΡΟιΟΝΤΩΝ
_ ' _ ΣΤΟ Ε|Δ||(Ο
' Ο __ . τι. ΕΠΟΕ"
'   ο ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΑΠοκΑε·ΣΉκο ΑΠιΣΤ£γΤο κοΛΠο
Ι ΑΝΑΛΓΗΣ|ΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 284.ι22 ΣγΝΤΑτιογχοΝ
 Ο Τ αν!
ε ' ε ε   
στα μερίσματα Δημοσίου
ΣτοΝτλτοἩΔκΗ
ΠΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΤΗΣ Ξ|ΕΜΕΝ5
«χΡεοΣΑΝ» τους ΔΕΝ ΑοΑιΡΕΣΑΝ ούτε ΣΤΕΛΕΧΗ του Μετοχικού ΜΕΤΑ Το ΦιΑΣκΟ
9 Ρ Ρ
συνταξιούχους με συμψήφισαν τις δύο Ταμείου Πολιτικών ΥΠαλλήλων
έξτρα ΠερικοΠές έως Παλαιότερες μνΠμΟνιακές ΠερικοΠές Παραδέχονται το «τρικ», αλλά...  
και ]06 € το μήνα! Που κατήργΠσε ο νέος νόμος νίΠτουν τας χείρας τους
ΔΕΝΠ|ΑΝΟΥΝ “ΖΟΟ”, ΑΝ ΚΔ' ΚΑΝΟΥΝ “ΣΟΥΡΩΤ|·|Ρ|” ΤΟΝ ΕΚΛΟΓ|κΟ ΝΟΜΟ
ΜΠΟΜΠ... ΣΥΜΗ
ΛΝΛΡχικιιΝ Πο ΑΠΘ
Δ|Π^ΩΜ^Τ|κΗ ΗΤΤΑ ΠΑ ΤΗΝ 'ΠΝΑ Ι
“Ἡ ΤΜ' ”ΜΙΟ ΟΣ:  7 οτι:χι_ι;ω=ι:ι¦:η
ΤΑΤΒΔΝ
ΔικΔιιιοιικΔ  έ 
Ο' Φ|Λ|""|"ΕΣ , Ε
ι τι! απο Ϊ
Τ<~“4~τ ~ιιι'~ι~ι ι'·μ<“'·==
ΠιθανΟς“υΠΟιμΟιριος
Φ|ΛΙΠΠ|ΝΕΣ ι  κι   7;1:'* ξ '1
αντιΠβΞεὁρος κγΡΩΣΕιΣ ΜΤ^
ως , 'ντον ΠΟΡΤΟΓ^^|^Σ
πἔμΐἔἐἄΜ κΑι ιΣΠΑΝιΑΣ
ο;““ το ΠΑ ΤΗ ΜΕ|ΩΣΗ
ΠΑΤΕΡΑΣ ΒιΔΖΕ ΜΔΖι Με ΤΟΝ ΕΡΑΣΤι-ι ΤΟΥ ΤΟΝ ι2χΡοΝΟ Πο ΤΟΥ! Ε^^ΕΜΜΜΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα