Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΟΕΤ||(ΕΣ Ο' ΕΝΔΕ|ΞΕ|Σ ΠΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡ|ΚΔΝ|ΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΔΣ|ΑΣ
ΑΝΟΔΟΣ ΣΕ ΥΨΗΛΔ ΕΤΟΥΣ ΠΔ ΟΟΨ ΙΟΝΕ$ ΚΔ' 58ιΡ 500
ο Ο Ωω" ήοηε$ ογεκτησε το κρίσιμο εΠιηεὁο των ]8,ΟΟΟ μονΟὁων καθως ενισχύθηκε ΚΟΠ] Ί,ΔΟἩ 'Οι σε εβὁσμσ6ι0ια βΟΟη ].λ::¦ Ο'ίΟὁΟ Ί535: ΟΤΙ( 2 λ2983 μοναδες σημειωσε Ο ΜΡ 500
απεχοντσς ενα κλικ απο τα υψηλο ρεκορ των 2430 82 μσνσδων ενω ο ΤεχνολογικΟς Νεεόεα κερδισε 153% στις 4.956 μοναδες, με την εβδομαδα να ΜΑΜ με κερδη ι 9% ΣΗ 1
Ο τουρισμός αποτελεί κυβερνητική
προτεραιότητα, με τη βελτίωση των
βασικών επιδόσεων του τουρισμού
να έχει επέλθει με στοχευμένο σχέδιο δράσεων, ανέφερε η αν. υπ.
Του ισ ού 'Ελενα Κουντου ά.
ρ μ ρ Σελ. 4
Στη νέα εμπορική πολιτική του
ΡΡ θτουρ, ο οποίος πέρυσι εμφάνισε πωλήσεις 7,2 δισ. ευρώ,
με 980 καταστήματα σε 30 χώρες. αναφέρθηκε ο δ.σ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος.
Συμπληρώνοντας εκατό χρόνια πα
ρουσίας η Τράπεζα Πειραιώς αντι
κατοπτρίζει την εξέλιξη και τη φι
λοσοφία της ανάπτυξης εν μέσω
δύο αιώνων, επισημαίνει ο πρόε
δρος του ομίλου Μιχάλης Σάλὲα›ς.7
Σελ.9
ΕΜΜΠΜΜΜΜω
οΙκοΝοΜΙΑ
τνΞι-ι  Νέα: πι>οεΔΡσΣ
ΠΕΡΑ|ΤΕΡΩ ΑΝ
κάθε χρόνο η εισηγμένη χανει περίπου 25 εκατ. ευρώ από το όλων
Μαι και το τέρατα. που αφορούν
καθαρό κέρδη και θα μπορούσαν
να επανεπενδυθούν, ανέφερε ο
πρόεδρος του ομίλου ιατρικό Αθηνών δρ Γιώργος Αποστολόπουλος.
Με νέο πρόεδρο η Μ|θ καθώς ο νυν
αντιπρόεδρος της Τραπέζης Πειραιώς Σταύρος Λεκκόκος ανέλαβε
την προεδρία της Μεήιη 'πνεετιηεπι
θτουρ, παραμένοντας και στην τραπεζα, μετά τις χθεσινές επίσημες
αποφάσεις - αλλαγές.
!ΡΝΜΑἩΙΤΝΡ'Ο - ΞΠΞΝΔ'ΣΞ'Σ 
ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑἶ|ΞἶἩΡ!Ο ΑΟ_ΗΝΩΝ
Τέταρτη ημέρα ανόδου,
Σελ. 8 ω. 7 Μ °ΜΞΕ€ .ἔΞΒΜΞΞἔΡ°
Ι Ι | Ι Μ" ϊ  ή Β  η 
8Ξ_' ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΞΕΛ|ΞΗ ΠΟΛ'Τ|ΣΤ|ΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜ|Α
__ Πιστα στη δέσμευσή τους να εξε- Την ανάδειξη της πολιτισμικής κλη=·· λίσσονται συνεχώς για τους πελα- ρονομιας των Ολυμπιακών Αγώνων
Ξ τες τους τα Ρυωιο της Ο|γτηριε στηρίζειωςΧσρηγόςτης εκδήλωσης
Ξ θιουρ, με διευθύντρια Επικοινωνίας παρουσίασης του βιβλίου «Το ΥπέρΞ__: την Ανθή Τρσκούδη, ξεκινούν ένα τατο Νόημα της Δόξας - Οι ΟλυΞ“¦ νέο ταξίδι, με πρώτο σταθμό το μπιακοί Αγώνες στο Φως της Πινδα- '
_-·_ῖ «Με Με" ΜΜΜ». ρικἡς Ποίησης» η Λουξ, με αντιπρόεδρο τον Πλατωνα Μαρλαφέκα.
Σελ. Η Σελ. 8
ο ο ο Δ ο ο ο Δ · ο
ΑΝΑΛΥΣΗ