Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στοίχημα η άυξηση του ΑΕΠ κατά 30 δισ. στην τετραετία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήαΠεΠ1ΡοτΠό.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτή 12 Ιουλίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΔ'
Σίντζο Άμπε
πρωθυπουργός της |απωνίας
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΕΝΠ0ΡΕΥΝΛΤΑ
€€Ψ|·|Φ|ΖΕ|»
|·| £|'|'|θ|!0||Ρ
Μ Τερέσα Πέ·
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.108
σήμερα στη Ν
ΥΠ0||(: Δεν θα δοθεί άλλη
προθεσμία για τις δηλώσεις
Έκκληση για την εμπροθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και ολοκλήρωση της διαδικασίας
έως την ηροσαή Παρασκευή, οπότε και λήγει η
πρώτη παράταση που δόθηκε, απηύθυνε προς τους
φορολογούμενους και τους λογιστές - φοροτεχνικούς η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟ|Κ, προειδοποιώντας
πως δεν θα δοθεί άλλη παράταση. >6
«Ναυμαχία» με την Κομισιόν
για το τέλος στις διαλύσεις
Σε «ναυμαχία» με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται
να οδηγηθεί για άλλη μια φορά η ναυτιλιακή βιομηχανία, αυτή τη φορά με φόντο τις διαλύσεις πλοίων. Σε
μια περίοδο που οι ΒρυξΘλες φαίνεται οτι δεν καταφέρνουν να επιβάλλουν μονομερώς αγοραστικό
μέτρα στη ναυτιλία για τις εκπομπές αερίων ρύπων,
οπως αρχικά σχεδίαζαν, ανοίγουν νέο μέτωπο με την
προταση για επιβολή αυτή τη φορά ενος τέλους για
«έκδοση άδειας διάλυσης πλοίου». >ί ί
||(Α: οδηγίες για καταχώρηση
- πληρωμή εισφορών ΕΤΕΑ
Εγκύκλιο με συμπληρωματικές οδηγίες προς επιχειρήσεις - εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους για
την καταχώρηση και πληρωμή εισφορών υπερ του
ΕΤΕΔ εξέδωσε το |ΚΑ, επειδή διαπιστώθηκε οτι
αρκετοί εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Δυτοαπασχολσύμενοι έχουν
ήδη καταβάλει για τη μισθολογική περίοδο
06/201 6 τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές
υπέρ ΕΤΕΔ, χωρίς την προβλεπόμενη από τον νέο
ασφαλιστικο νόμο αύξηση κατά 1%. >ί 0
Δύσκολη «εξίσωση»
οι 200 βουλευτές
Δποφασισμένη να προωθήσει τις επιλογές της, τοσο
για την αλλαγή του εκλογικού νομου οσο και για τη
Συνταγματική Αναθεώρηση, είναι η ηγεσία της
κυβέρνησης, αν και πολύ δύσκολα θα συγκεντρωθεί
ο αριθμός των 200 ψήφων που απαιτούνται, προκειμένου ο νέος εκλογικός νομος να ισχύσει απο τις
επόμενες εκλογές. >2 5
Γ. ΣΤ||'|(Λ|'|'Σ:
Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ Β|ἱΕΧ|Τ
ΚΔ' το ΝΕΛΛ0Ν >21
ειδική
εκδοση
μόνο στους
συνδρομητές
Οι Προκλήσεις του ΜεσοΠ ρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής
Στοίχήμα ή σύ ξήσή του ΑΕΠ
κατά 30 δισ. στήν τετ ραετία
Η αύξήσή του ΑΕΠ κατά 30 δισ. ευρώ στήν 4ετία 20172020, ή μείωσή του αριθμού των ανέργων κατά 283
Χιλιάδες άτομα στήν ίδια Περίοδο και ή δήμιου ργία 322 χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας είναι τα
«στοιχήματα» του ΜεσοΠρόθεσμου Προγράμματος
Δήμοοτονομικής Στρατήγικής για τήν Περίοδο έως
το 2020, το οΠοίο αναμένεται να κατατεθεί στή Βουλή μέσα στις Πρώτες εβδομάδες του φθινοΠώρου. Δεδομένου ότι ή ψήφισή του νέου μεσοΠρόθεσμου
αΠοτελεί «ΠροαΠαιτούμενο» για τήν εΠόμενή αξιολόγήσΠ, οι βασικές μακροοικονομικές Προ βλέψεις
έχουν ήδή καθοριστεί, ενώ μέχρι τις 8 Αυγούστου
οι υΠήρεσιακοί Παράγοντες του υΠου ργείου Οικονομικών θα ΠρέΠει να ολοκλήρώσουν τήν Προετοιμασία για τήν κατάρτισή του ΠρούΠολογισμού τής
εΠόμενής χρονιάς στο σκέλος των εσόδων. Το νέο μεσοΠρόθεσμο θα ΠροβλέΠει ύφεστι 0,3% για το 2016
και ανάΠτυξή Ζ,7% για το 2017. Η εΠιστροφή στήν
ανάΠτυξή ΠροβλέΠεται ότι θα στήριχτεί Πρωτίστως
στήν αύ ξήσή των εΠενδύσεων -ακόμή και στον κλάδο των κατασκευών- και λιγότερο στήν ιδιωτική κατανάλωστι, ενώ για τή δήμόσια κατανάλωσΠ εκτιμάται Περαιτέρω συ ρρίκνωσή μέχρι και το 2020. >4
"ως χαλάρωση
των αερίο'
Την επίτευδι πρωτογενούς
ηλεονάοματος ί% του ΑΕΠ το
20] θ, που θα αποτρέψει και
την ενεργοποίηση του
κκόφτη», προέβλεψε σαι
Βουλή ο διοικητής τις ΤτΕ,
Γιάννης Στουρνάρος.
ΠΜ επίσης. πι
χαλάρωση των κεφαλαιακών
ελέγχων, ανέφερε ότι από το
20ί 5 μέχρι σήμερα
επέστρεψαν καταθέσεις 4 διο.
ευρώ και επέμεινε ότι η
διαπραγμάτευση Βαρουφάκη
κόστισε στην ελληνική
οικονομία 86 διο. ευρώ. >3
[ΠΜγ3] Μεγάλοι οι κίνδυνοι στήν εφαρμογή του Προγράμματος λόγω δήμοστονομικών Προκλήσεων
Παραμένει ή αβε βαιότήτα στήν Ελλάδα
Ο οίκος «βλέΠει» συ ρρίκνωσή τής ελλήνικής οικονομίας κατά Ο,7% φέτος
[ΠΔΕ]
Εντείνεται
ή Πίεσή
στους οφειλέτες
Στήν άμεσή δέσμευσή του 100% των καταθέσεων,
των Πάοτις φύσεως λογαριασμών και Παρακαταθήκών και του Περιεχομένου των θυ ρίδων των οφειλετών
του Δήμοσίου, καθώς και των συνυΠόχρεων ΠροσώΠων και μέχρι του ύψους των χρεών και των συμβε βαιωμένων οφειλών Προς τρίτους Προχώρα άμεσα ή [ΤΔΕ αΠό τή στιγμή Που οι οφειλές, με βάσή
τρία νέα κριτήρια, χαρακτήριστούν ανεΠίδεκτες είσΠραξής. >6
Σήμερα οι αποφάσεις για |σπανία - Πορτογαλία
Την ενεργοποίηση της διαδικασίας των κυρώσεων εναντίον της |σπανίας και
της Πορτογαλίας, για μη διορθωση του υπερβολικού ελλείμματος εντος των
προθεσμιών, αναμένεται να αποφασίσει σήμερα το Εεσίίη. Στη φωτογραφία
ο επικεφαλής του Ευτοετουρ Γερούν Ντέισελμπλουμ με τον επίτροηο για τις
Οικονομικές υποθέσεις Πιερ Μοσκοβισί στο χθεσινό Ευτοετουρ. >5
ιΔτιιι
Πράσινο φως
στήν Πώλήσή
Ποσοστού 24%
τουΑΔΜΙ-ΙΕ
Με τήν υΠοστήριξή του 96%
των μετόχων τής ΔΕΙ-Ι τέθήκε χθες
σε εφαρμογή ή αΠόσχισή του
ΑνεξάρΠττου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικού Ρεύματος αΠό
μιν εΠιχείρήσή. Αμεσα θα ξεκινήσει ο διεθνής διαγωνισμός για
τήν Πώλήσή του 24% των μετοχών
του Διαχειριστή. >ί 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πρεμιέρα με πρόκριση στη Μελβούρνη για την Σάκκαρη
  Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο φετινό Australian Open, έστω κι αν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δυσκολεύτηκε απέναντι στη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία, της οποίας επιβλήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 7-6/2) ύστερα από περ
 • Στη Ρεάλ το Σούπερ Καπ Ισπανίας
  Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάκτησε το ισπανικό Σούπερ Καπ, επικρατώντας στον τελικό του φάιναλ-4 με 2-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο, φτάνοντας τα 12 Κύπελλα στη διοργάνωση, που φέτος διεξήχθη στη Σαουδική Αραβία
 • Ισοπαλία στο Μπέργκαμο για την Ίντερ
  Με «λευκή ισοπαλία» ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αταλάντα και την πρωτοπόρο Ίντερ, που διεξήχθη στο Μπέργκαμο στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του καμπιονάτο.
 • Έντονα παράπονα του Δ. Μελισσανίδη στους παίκτες της ΑΕΚ
  Η νέα εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά από τον Παναιτωλικό, δεν πέρασε αβρόχοις ποσίν για τους παίκτες, καθώς ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Δημήτρης Μελισσανίδης, εκνευρί&sigma
 • Το μήνυμα της ΠτΔ Κ. Σακελλαροπούλου για τον Αλέκο Φασιανό
  «Αποχαιρετούμε έναν αυθεντικό δημιουργό που έχτισε έναν εντελώς δικό του, προσωπικό κόσμο» αναφέρει μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο μήνυμά τη&sigm