Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website Website







Recognized text:
.Τήνο ·
'να-ν“ν“1 ιι ι· 7 Ι τ ή ο” η Π· Ι'
' ` 5 · 4 | γ “ η 4 ' η
 ς . _ . ι - Ι Ι “ ' ' '
 Μο . |2|0ΥΛ|0Υ20Ι6.
Καθημερινή Αθλητικα Εφημερίδα.
Δρ. Φύλλου '.8Ι7. Τιμή: '8' ε
“ 7Ύ ΗΜ·
Η κουβέντα με
τον Μαρινακη, που
αλλαξε τα παντα
· ΜΜΜ
@ΜΜ@β
ΜΞΜαΞΜ
· Το "Φο" του Σίλβα
και το "φέρε τον στο
Βέλγιο" του Βίκτορ
· ΜΜΜ
ο ΜΥ. μ ... μ , ·' ·“ "Ωω ψ" η.
. ω .
. 3 Η
Δ ._-_ #
` ' ^ έ· . ρ
π · 7
. Ξ ν · τ
· τ . ,ζ ο
` '. ` 7 ξ °
' υ _ ·ΐ# ·
Μ › ' Ι λ μ
. | .
αδ' 7
7.. 0Μ|πουχολοκητ αλλαξετο δεοομἑνο “ Μ ,ν 7 Ο μ' η 11,' ο έ· γ |  .7 “ 
.°.ϋ::;Ἑ:2;::Ξ:::;:::ε:::Ξ.1κ:. Ι    .ο = ΜΥ ·~ ο ο. !
___ ' .. · ' ' Ι Ϊ | ' =
ΠΛΝτοΣκΜΡογ ο ΜΜΟ ΜΜΜ-“Μ
καλλυνΜωΜΜυΜκθεωΒΜ·ΗηΜΜ Ι  
ιουΔ-3·3κωαωλΜωνΠὁΜΜΜ 4
 η. · . · · Β ψ Πρώτη προΠὁνηαη με...
Γ.ΣΤΑΣ|Ν0Π0ΥΛ0Σ . ρ μ γ ης "μ ς
και Πρωταθλητιαμὁ!