Πρωτοσέλιδο Espresso: Ο θείος, η πόρνη και ο "νταής"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η Ξ:Μοϋϋο δεν αναγραφεται! ΠροσοΧιὶ απο ῳ8ιινἑε απομιμιὶσειε
ο __ _. Η ο Με Τα"
Η 7 “ Ψ  ;Δ~:%9Ω
ι ι >7 ι ι  Ἡ :η Ηπιοπλήρης
ι ζ ι
 ωοιχημαπκή
' η " ι ,  “ εφημερίδα
Τ| «ΔΕ|ΧΝ0ΥΝ» ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΠΔ Το ΜΜΜ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ
Ποιο οι “ΜΜΜ οιαιιοωιοιοαν τον προοωιΙιιιοΜτα πιο και αιιαο8ιιααοοι τα Μέντα παω
Ο βοομικος οολος τοο 49χοονοο που κατηγοοειται μαζι με την ανιψιά του για το Φονικό στο Μενίδι
και ο « παπα»      
Οι ααοτυοιἑς για την κόλαση που εζηοε η 25χοονη Ελένη  ι _ «ΤΗΝ ΕΞΕΔ|ΔΕ ΠΔ το ΕΥΡΩ ΚΔ
οτα χεοια του αυριανούς της και πατεοα (Ο του παιδιού της  ΤΗΝ ΕΔΕΡΝΕ. ΗΤΑΝ ΜθΛΡΜΛ»
Ιἔ`ἔοτι8
οι η ι' 
~Π0|θθ¦Ψ ϊ
ι > η χ κ .γτ - 'ν Δ
_ ο Π ?0_ἐΙΙϋΙΙι8 βρΙὶκε ο
τον δασἴ€@ο!ϊοο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα