Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗκΕι Στο ΛΑο Τογ
τ .Γ“°.
ιιπ›νΜΜΜ·“ ΦνΜ“Νῆε·ΝΜ“·15“£ ΤΗΣ ΔεγΤΕΡΑΣ ΥΕΦΜΜΜ ΜΥ ΠΙΝ ΜΝΗΜΗ”
Ο ΠΑ|ΚΤΑΡΑΣ ΚΑΤ ΟΑ ΦΟΡΑΕ| ΤΟ ΤΡ|ΦΥΑΑ| ΣΤΟ ΣΤΗΟΟΣ ΠΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2 ΧΡΟΝ|Α
 ΑΑΛΑΖΕ| ΕΜΕΑ!! Ο πΑΝΑοΗΝΑϊκοΣ Με ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΥ" ΤΟΥ ΣΤΟ ΡΟΣΤ ΕΡ ΤΟΥ
- ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΕ|ΕΤΑ| ΑΥΤΗ ΝΑ ΕΝΑ' ΚΑΤ Η ΤΕΑΕΥΤΑ|Α ωοκΜΡΜκ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
ΟΕΟΑ|ΟΣΟ “Ο Η Τ Ο Τ" '=' "Ο 8Λ__ ΠΠ Η' ΣΤ Ι "
Ε Ε αν η' Μ
 Ο' ΛπυΣεΜ“ΜπΜΛΜΜ“
ΑΗΑΠΣΕΕΤΟ|ΜΟΣΝΑ ΣΜΣ'  
ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟ
Ε 'ΧΕΡ'Φγ^^'”"^""Μ ΜΜΜΜ..ΜΜ
' γ - ΜωΜΑΣΜ
ωπΣΜπωΜ
Με ω" ΑποκΜγΜΣΜΣΝπΣπΣπΜΣΣ
ΜΜΜ" ΜΝ ΜΜΜ ΜΜΜΣμΜΜ
ΣκΣΣπκΣκΜκΣκΜΣΡΑΣΜγ Μω“ΜΜ° οΜΜοΣ
ΑΚΟΜΑ ΚΑ' ΕΝΤΟΣ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟΝ... ΟΡΩΝ ΜΠΟΡΗ ΝΑ «ΚΑΕ'ΑΟΣΟΥΝ»
Ο' ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ" ΤΟΥ «ΤΗΛΟΥ»
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑ| Ο ΣΕ ΣΥΝΑΥΑΣΜΟ β . 
ΝΕ ΤΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΑ" ·
`__ _ _8· ,ο  ΝΒ γ
 '  Ίο... ΣΜΣ-ΔΩΣΕ ΣΜΣ ΕυΑοΣΣΜε Στο... ΜΑΜ ΣΑΣ
7 > ΞΣκΜ“ΣεΜπΣπω“ΜΗΝΑΣ.» - 
ΟΛΕΣ Ο' ΑΓΟΡΑΠΠΑΗῖ|ΕΣ ΠΑ|ΚΤΟΝ ΠΑ Τ|Σ ΤΟ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΤΟ Π|Ο ΕΝΑ|ΑΦΕΡΟΝ <<ΠΑΖΑΡ|» ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΠΟΧΗ"
 Ο  ·ΣΣΜ·-"   ,
ΦοΡτπΣεΜΣ ΣΔ ΜΜΜ ΜΑΜΑ  ' ¦ ' Μωε·ωκ...ΜτΜΑ·κΜτον _. _¦57`  Σ
ΧΑ' ΜΑΖΕωΣ15ΡΜΜογΝτ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΜ ΙΜΣ ΔΗΜ, “ · Μ πΑΝΑ8κΜκΟνΣτκΝΕΑευποιεΑωΣ  ., Σ
τΗΝοπωΑοΔκτΣ|ΜΣΜΜΜΑΠκΜκΜΣΜ ... ΜΡ"... ΜΝΗΜΗΣ· ἔ ΑΤ
ΠΕΝΤΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ.. ΟΤΟΕ ΠΑΤΟ· ΣΑΜΟ
ΣΤΗΝ ΜΑΝΑΣ" ΜΥ ΜΑΜ ΣΤΗΝ ΜΑ
ΝΕΜΟΠΜ!Υ!ΔΙΑΕΕΔ|ΑΠΗΜΟΠΡΜ ΑεΡ0πΛΑΝ0. . . πΑΡκε  
ΟΡΟΤΑΟΑ"ΤΕΣ ΕΥΡΟΟ"Σ Ο' ΟΟΡΤΟΓΑΑΟΤ
ΤΟΥ ΣΑΜΟΣ ΚΑΙ... ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΗ Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα