Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΠΕΜΠΤΗ!
ΔΗ :323% 
μ Π Χι ΜΜΜ ,_ .
  "'ΡΛ"0ΥΛΑ
_ _| 
θα ΜΜΜ» Β 1_/ ἐτ]_Π]5
στα προσεχώς
_ · ο Ι
 ο  '
Δρ. Φο. 845 ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130 της επιθεσης.
«Παιχνίδι» με τον 27χρονο Μαροκινό
Ο Νικόλ!! Λε (Μι ξεκινησε 9 . Ϊ 
πρ0π0νιΙσεκ και θέλει η _ μ - · 8.84·
κι ιιιιιξτι ΜΜΜ ω . · Ξ!
τη ΙριΜρ(ΜΙ Μαι Ϊ
ρ  ' Έ     Ηκαλυψη
. ;Ι “ΙΙ ` ' “   τηςαποστολής
ι' ·- _Αιιο:·ι·ςΛιι ΜΜΜ
ι κ πραγματοποιείται με
  - γ 7 > .-  τηνευγενικήΧορηγία
ΒΙ |('|'0Ρ "ΜΜΜ '
ι . π . Ξανα στα
Σω" Ι Π _ “ προσκήνιο
| · π · ο .πωπω
Ο ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΙΣΠΑΝ0Σ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΤΕΤΡΑΜΝΑ
ΑΣΤΕΡΩΝ
Ο ^^Μ"ΕΡΤ0. ι
 Σω· 
πΙΑτΙ. ΑΝΤΕΡΛΑΝ   ΥΠΟ
στο συρτάρι του ολυμπιακού ζ. . τ
ΠΕΡΙΖΗΤΗΤ0Ι ΝΤ0ΥΡΜΑΖ¦ ΜΑΖοΥΑΚ0Υ ΚΑΙ ΚΑΣΑΜΙ “ δ Α
ΡΑΝΙΑ 8·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα