Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κόφτης στα ΑΤΜ για 400.000 επικουρικές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
5ΡΟ ΠΤ5 Ι 8ΣΕΛιΔΕΣ
. ο ·
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ · ·“ Υ. ·
 49 Ξ ' ι ιι κ. '
ε τε “ε ο» .
· ¦ "Ύ, εω 7"
'· ι ἐξ; ΒΑΣ|Λ|ΑΣ0ΣΑΝΤΟΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ `“ Ε' · 
|(όφτιι8 στα ΑΤΜ τ
για 400.000 εΠικοιιρικέ5 
ΜΑΛΜΠΡΕΪθ - ΒΑΡογΦΑκΗΣ
ΕκΘΕιογΝ ΜΑΞ|ΜΟΥ Μ'
ΕΠ|ΜΕΝΟΥΝ Γ|Α ΤΑ... ΤΑΝκΣ
ΑΣΦ ΑΛΙΣΗ .η
9 έως 40% ακόμα και 9 οι μειώσεις στα Χ ΣΥ ΑΞΕ"
για αθροισμα κύριας - μερίσματα 284.122 συ- ΣΕ 'Μι ΔΗΜΩΝ). ΔΕ"
εΠικουρικής κατω ατιό νταξιούχων Δημοσίου. Ε""°^οπ·"^"ΕΖΕΣ· "Μ
£ . . .
1.300 ε. Ποιοι κανουν, Ερκεται νεο ψαλιδι ΣΤΟ Ε|Δ|Κο ΕΝΘΕΤΟ
ΠΟΙΟΙ γλιτωνουν (1ΠΟ Νις |ανοιιαριου ΑΣΦΑΛιΣΗ ε ΣγΝΤΑΞειΣ
' ' ι
' ' Ξ: Δ Δ · Δ
.'ἶζἡ8Ιῆ¦› · . . . · ο ο· · ·· ·····
. | Δ Δ Δ · · Δ Δ · Δ Δ Δ Η · · · ο · ·
·ὁ ` ΔΗΜΟ' ΠΑΡΕχονΝ ΦθΗΝΗ ΜΕΤΑκιΝΗΣΗ ΠΟΛ|ΤΩΝ ΣΤ|Σ ΠΑΡΑΛ|ΕΣ
κ. ε ΜΞ_
ζ ν ο ε. . ,ι . ι
 κι 7 τ ~π_ῖ_;ῖ η . ε κ `
' .. “ “ "ΐἩ_Αῳ ι Μ·ἔΐ _ σε" ",
 .κ _ > = - σεωη7 “Μ φ°°°_“
 κ ιν > Ἡ* _ Δ
, 47 ·.· β
· ,- α .
Ι π η.. ν. `
Ρ μ α Μ;ὸ `
μ; - ·
Δ · · ο Δ 70 Δ 1 _ 
· ο ο · 4 8% “ ..
' . ' Ι _;- "'¦'
Β· · · · · · ο  _- ,
· · · · · κ, τα · Ι Η. ι Μ  Δ · Δ .
. . . . . ῇ με ῇεωφορε|° ἔ μ ιιιιιι . Δ Δ Δ
· .. Η ΕΕ δ “ἱωῷ)   γ ·
ΣΟΚ ΣΤΗ θΕΣΣΜ0Ν||(|·| 39ΧΡ0Ν0Σ Γ|ΛΤΡ0Σ ΛΣΕΛΓ0ΥΣΕ ΣΤΗΝ 4ΧΡ0Ν|·| ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΕΟ¦Δ^

Τελευταία νέα από την εφημερίδα