Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Οι καναλάρχες του κ. Παππά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_..__.... .φη- 
Αυτή
4 την  “πωπω °
με το ΒΗΜΑ  εισπΠρΠ
 στην τιμη
έκαψα .
ο και πλπρπε 
του ενώ
η εν ωοπ Πολιτ Μ Μ" Με
η ρ < οτι" : ι έ Ϊ ι ζ τῇδε ν › ' Β" Πω ΜοΣ
1 Μπι ω` · . η. ,. ἶ ; _ Σε^ ΡΜ,
Δ 7 7 7 τι· Ζ'ΝΠἶ μ" τ ·/ _ . _ “μὲ "π
το ΒΗΜΑ
Μ Δ ΜΜΜ ι1957-2009ι ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ Η. "Μ Δ|ΕΥθΥΝῖΗΣ: ΜΝ! Β. ωΜ°Μ
ΕΙ`|7|Σ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ιΔΡγτιιε: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑκΗΣ
Ετοε ιδρύαεωε 1922
Ετοε 95ο - Αριθ. 16461
Μ 10 ΠΥΜΥ Μ
τι" Ματθαίου. Των εν Νυφούλα Με Αρμενια 45 μ.
Ανατολη 08.11 - Δύση 20.49. Σεληνη 8 ημερών
κεντρικά γραφεία: Μιχαλακοπούλου 80. ΑΜ 115 28 © το ΒΗΜΑ
©211 385.7000. Εστω: ισνίπιε@αοιπει.ετ Εκδίδεται απο τον Δημοσιογραφικό
ιπιεπιει: παρα/Μ.ιονιιπε.ετ Οργανισμό Λαμπράκη ΑΕ.
ΑΙ πληρη
Σε πληρη ααα τι ετιιΧεἰρασιι αλωστιε των τηλεοπτικών σταθμών
Οι καναλἑιρΧε8 του κ Παππα
Οι υπόγειες διαδρομές και οι δεσμοί των επίδοξων διεκδικητών τηςΤνμε τη νέα
εξουσία Με διαδικασίες φαστ τρακ θέλουν να επιβάλουν τους εκλεκτούς τους
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α15-19. ΝΕΕΣ ΕΠΟΧΕΣ 1-3
Η ΦθΥΣΚΑ
Του
ΣΤΑΥΡΟΥ Π.ΨΥΧΑΡΗ
Φούσκα για ακό
μη μία φορά επέζησε. Μοιάζει να γλιτώνει από τα μεγάλα
κύματα που την κυκλώνουν κάθε φορά
απειλητικά. Πόσο θ,
αντέξει;
Ο Γεώργιος Παπανδρέου (ο πρωθυπουργός του Ανένδοτου
Αγώνα) έλεγε για μια
αντίστοιχη περίπτωση:
«Αυτοί μοιάζουν με
λ κλέφτες που μπήκανε
κατασχέσεΒ γ με σκάλα απ, το πα. . Έ | ράθυρο αλλά κάποιος
απο Εφορια, ι άσο εκείνοι ”δούλευΤαμεία τι ι “Με ἔἐν° ΜΜΜ
και δπμσυε ι ~~ ἔΣἴ“ρ“βηξ“η ΜΜ).
ΣΕΛ¦ΔεΣΒΖ_3 ¦ Η Φούσκα πλέει με
γ απροσεξία και κάθε
ηλθατε: χάπι: πιατα ι ϊό°° σε “Ποιον βρώ
 χο ακουμπάει. ΚαιΚατ' ρευσπ ι Υἔ“ἔγἡς Με; ΜΧ·
. ι ε ει ενα αντεχει πο ΤΜ σιδεΙΠΒ ' λά. Μάλιστα μερικούς
δείχνουν ¦ “ “ τους έπεισε τόσο πο. . ο· ' · _ : λύ ώστε τότε βγήκαν
__δ ο' βασει5 Ι . στους δρόμους. Με
Ο ι Ο Ο Ο "ο 'ί σημαίες και με τρα·
Μ ι « Πεε μα8 τωρα τιω5 θα καταπιει5 το χι » αντένοαψαν
απέτυχαν στα μαθήματα που . . . . . .. . το οΜΟσΪἀσω των
ω έχουν σχέση με .ην ΜΜΜ η Το τελεσιγραφσ Ολαντ, το αδιεξοδο Τσιπρα και σι φωνε5 Μειμαρακπ “ΜΜ“ενων·
παιδεία. ΣΕΛΙΔΑΑ28 ΣΕΛ'ΔΕΣΑ6-10 Τα επίσημα και ανε; πίσημα τραπεζώματα
__ ΜΒΑ το επειτα ι “ επειτα οεεΑΝπ ι κατά κανόνα οδηγούν
ἔ Ο Ι Ο ι σε αδιέξοδα. Αυτά τα
:__- Χαοε στη Η αγνωστη 9ἶιέξ08Μ“ “αφοσιΞΞ . . α ουν τα κυριότερα
Ξ: ΜΜΜ, ισ“ννρσεεε ΡΑΠΕΖΑ πΕιι=ΑιΩΣ 
:ε τριγμοι ι . που κατεκτπσε ΜΜΜ εἑΡ“Ρε°ίδες
ἑω . ι . και περιο ικα αναμεΞἶ στΠν Ιταλια τον κοσμο τρούνται με όλες τις
Ξ: εξουσίες κάθε μέρα.
ο Οινικητέςτου Μα βγήκαν ] λάχιστοι γνωρίζουν ί Αυτές οι συγκρούσεις
εκτός πολιτικού παιχνι- ι ι τι κρύβεται πίσω από ` εκτιμώνται ως αναπόδιού, αλλά Συντηρητικοί και ι _ ι το λογοτεχνικό ψευδώνυ- φευκτη συνέπεια της
Εργατικοι βαθια τραυματισμε· η Θα χτισουν μο της Ελενα Φεράντε που ι επιπόλαιότητας που
νσιπροαταθουνναξεπερασουν ι . λ" συναρπάζει εκατομμύρια η στηρίζει η άγνοια.
το σοκ αναζητώντας νέες ηγε- Πο ι αναγνώστες σε ολόκληρο ι , _
οίες. Την ίδια ώρα οι αγορές τ στον Αρη τον κόσμο, διαπερνὡντας και εκεινο "ο" "ἔν”
πυροβολούν τις ιταλικές τράπε- ι διαφορετικές κουλτούρες. Η Μ Μ στην Ελλάδα ΜΜΕ! θα” Το ΗΜΜΥ
ζες προκαλώντας πονοκέφαλο ' ωΒ Το ι Η μυστηριώδης ιταλίδα συγ- ιΙ 'Μ Ροκ θα σκακι η
στον Ματέο Ρένια αλλά και ι γραφέας μιλάει στο «Βημα». 1 Φ0Μ°“·
στην ΕΕ. ΣΕΛιΔεΣ Α22-23 εεΛιΔεΣ Μ ΒιΒΛιΑ. ΣΕΛ|ΔΕΣ 2-3