Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Με μια σφραγίδα ένα ευρώ = μία δραχμή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
///#/
ν #/· Π ν
Εἔαρ οί;” οεΠιταγε ΣΠμερα 2 Περιοδικο
ανα καρτα ς @Μ στα κατα 
 /ρ |/Βἱ/ ῇΖ/@ | 
ι .Λ .ι Α '
Ο' Δ χ ϊ
κι γ 1
 _ ι τ
Ξ; : Παρννελια
Π οεετ οτ
·Σ0να0Λα ο κα Οι ο  η: : “ό · “ ν“ - “ . σ Χρόνια μια ανασα
οι Ματια ι Ν _ - Η ι ι ο · :Λ ι- “ ο ο Οαπόκλπροε
Μαιο Έ ' 7 τ _ 7 ” 7 τι ν“ Ε Μου ΒΑπορὡ
ο Αγαπη μοιι ε ., _ :“ ι ··  η :< . ι' ι ι :ι ὶ ι: :ο ε Πεθαἰνω για σενα
Δεἰτε ΜΜΕ τι5 φιλικὲ5 αναμετρὴσει5 τοω Ολομπιακοό, τικ ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ χωρ15 καμἰα χρεωση στο καναλι πονεεροτιε1 _
' ' σει/7 -¦:Υ ι τα ι' -ν ¦ - ' “ τα
Ολυμπιακο5 - Βεστερλο ΔΕΠ ο ΠΠ@ιἔκ«Μ ¦_ ο ο :ο “ ,ο  ι.  ΠΑΟΚ -Τβεν _ ·
Τριτη 12/7 ·18:00 Τετόρτπ 13/7 · 20:00 Πέμπτη 14|7 ·18:00 Παρασκεαὴ 15|7 · 20:00 Σαββατο 16|7 ·16:00 : “
Μελινα Τοόντα
@ΜΑΝΗ ΠΑ γ Ο Από το Ιρακ οι ιδὲεε του <<ΡΙαπΧ» Βαροι1φόκπ-θτοΧἰτ
ΜΑΜΑ ΠῶΞΑ@|Α ΠΔ ' ·< ' πΡΩτοΦΑΝΕιΣ · ·
¦. - ¦ '
πια Αααα ΑΜοτικΗ - Η Μ οΕΩΡιΕΣ: ¦“
- τ· «ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ Η!
 ε Εγω ειΝΑι Η
μ ΑπΑΑ χΑΡπΑ» ρ
οφ μινι α ο
' ' _ Δ _
για τόπο 200
Καθόλου πω" π προσπαθεια 'ί ' '
προσεταιρισμοό από τον ΣΥΡΜΑ
βουλευτών από αλλα κόμματα
(όπω5 π κ0ρἰα Μαρκο0) για να μπορέσει
να αλλαΞει το εκλογικό σόοτπμα
· ΣΕΑ. 4-5 . Και ο ΚορεότΠ8 οταν ομαδα ΓκόλμΠρεϊθ - Οντω8 θα έπαιρναν
4 τα 19 δισ. ευρώ ΤΠ8 ΕΕ. από το ΝομισματοκοΠεὶο - ΣΕΛ. 10-15
ΜΕΝΑ νιιΑιι Μ
ΤΟ Τ|·|ΛΕΦΩΝ|·|ΜΑ |'|ΟΥ'|'|Ν ΠΟΥ |'|ΑΓΩΣΕ ΤΟΝ ΤΣ
Οι «κοκκινοι»
καναλόρΧεε
Πόσο κό βοπν τισ εππςοπ .Μα Ιοό λιο-Αόγοπ στο Σα
Ενα8 εργολόβοε από τα Παλιό οεκδότΠ8 ·  
Χρ. Καλογρὶτσα8, για αδεια - έφαγα 
Ω ο
ε· ι : λ ' ,ι ' ' 1·
 Ο· : ΚαμΠαν88 των 5.000 ο 80" ξ.,
·ΣΕΛ.20-25,34-30 Ο “μ Η στον.. έ"0
-  | - Π _ > γ με ελαχιατπ καταναλωσπ “
10.000 το τραπἑ2ι __
“ι,Ἡ- -.--|
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ'ΩΣ
Αντριανα Λίμα
και Αλεσαντρα
Αμπρόσιο
στη Μι)κι:·νι:·Ι
προσκεκλπμενε:
. . τη: νυφικΤα καινουρια κτισματα
για όσουΞ επιθι1μἡσουν αιφνιδια::
ιδιωτικότητα στην παραλια
' _ η Π η . 
' ΣΕ^. 50-53 . β Έ _ Λ :ΓΕ -.Μ.Μ €
. Ί , ο: ι ΑφωΞ°νρ¦φἔ
Π Κούστας -Μὲρμκγκα · ΣΕΛ: 54
Οι μυστικοὶ αρραβώνεε
του [Π με τΠν 24ΧρονΠ
«ΕΤΡΕΞΑ ΝΑ ΤοΝ ΠΡοΛΑΒΩ > ζ +
θ ΠΡΙΝ ΠΥΡΟΒΟΛΗΘΕΙ» . Σω 46-49 · “τ
Η Μ ω η Μ ¦ Συνεντευἔπ του αδελφόυ Μαμιδακπ ¦ ¦