Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκδοτπ5: Κωνσταντινοε Μήτσπ5 ευρώ
ε>.`- -_ρ _. - ;,¦=.
ϊ? το.   ς Ι 9 + Ι ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛ'ΣΤ|Κ0
ΣΛΡΩΤ||(ΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
για τον ιδιωτικό τομέα
Τα πανω-κοτω φέρνει ο νέοε νομοε Τι γινεται με ορια τρωω, Βαρέα, εφοπαε, επικουρικέ5
ιοιουῆιου 2οι6 · Αρ.Φ0ῆῆου97Ο ο Τιμή Ι
“τὴ-ι·
'ὁιΟκτΠοια: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
Μ- ·Δ ΔΛ“ὴ'Μ'_'ψ :Αακ··:Μ Λο ο κ; 
-ω`_:_Μ> πμ .~Μ·Μ·“-€·› · εμ· Ά?
Πῇ104Ι
ΕΚ^ΟΠΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  «ΕΕΚ»
Το επικἱν6υνο , ,
, , “Τα μεγαήα ψεματα
παιχνιδι Τσιπρα του ΣΥΡΜΑ»
Με τον απῆή αναήογική θέῆει να
<μπήοκορει το ὁρομο τή5 ΝΔ. προε Γραφειο
Ι”νεξΟ“ΟΜ και πΑΝΝιιΣΑοΒει>Δοτ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σω
Δυναμική παρέμΒασή ΜιΛογΝ Π" ωμή,
ια το Π α |Κ0ΠΠ Ο ε “ Α
Β ἔ0ρ0υ&κ" μ <·Μνπμειο ήσικισμου
 _ το δημοψήφισμα»
ζ Απαιτει ,
Α; εξετοοΠκῇ Μ · :ϊ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ,
:1. το Σχέδιο Β ' ` Ί Βουήευτή5
Σεπ 4· 5 Β' Αθήνών τπ5 ΝΔ.
ΜΟΝΑ , Ι
ρ ρ κ (Ο
“Φέρτε τα ήεφτο πισω» Κονομἶσ“μΒ'Βοσμω5
. αογω πιέσεων»
Πω5 προσπαθουν να πειοουν του5 Β, , , ΚΩΠ Σ ΜΟΡΦ ΗΣ
καταθετε5 εξωτερικου Α |Δ ,
Μο  Βουήευτή5 ΚαΒοήα5
ή η ' | Ἡ Η νέα τρομοκρατική επιθεση κατο αστυνομικών, με τουήοχιστον πέντε νεκρουε Ιου Σγρ|ΖΑ
Χ Ρ' Ε Ο ή Οι Ξ Ξ Α και ποήήοοε τραυματιε5 στο Ντοήα5 του Τέξα5, δειχνει γιατι π Βια στο συγχρονο, Μ 8
, , ακομα και στον ανεπτυγμένο κοσμο, έχει ξεπέρασε· καθε οριο και απειῆει πήέον '
Ξ: ΑΠΟ τον Μ0μ|ὁΟ κ" ευθέω5 τα οσμή των δυτικών κοινωνιών. Στο Ντοήαε, στην ποήπ που πριν απο 53 - κ κ
Ξ στον Μ ο ανω] ουῇ ο χρονια ειχε ὁοήοφονπθει ο τοτε προεδροε των ΗΠΑ ΤΖ. Φ. Κένεντι. το ρατσιστικο “ΖΠσε την κοθε μερο
ἔΒ μωρε, π αστυνομική υπερΒοήή, π κρατική καταστοήή, οι κοινωνικέ5 αντιθέσει5 σον νο ενο' η τεῇευτωο»
ἔκ Μετζ] την ΟΜΟΠΟΜ Η έρχετε" οπῆισαν το χέρι των 6οῆοφονων των αστυνομικών, Βυθι:οντα5 οχι μονο στο πένΞ ΟΝ Ο ΟΟο. · θο5 τι5 οικογένειε8 του5, αῆῆο και οήουε εμο5, με με σκεψει5 και του5 προΒήιιματι- κΩΣΜΣ
ἑἔ γ · Σεπ , 2 σμου5 μα5 για το μέῆήον μα5; Σω Ι 3 Μ^κΕΔ0Ν^Σ,
Ξ“ τραγουδιστή5
Σεή.2ι
· Τώρα μπορειτε να μα5 οιαΒοΖετε καθημερινα στον ιστοτοπο ννννιΑι.ντ8οιπι.ετ