Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΡΟΟΛΥΜΠ|ΑκΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ μ
ω©Ξω@@ΜΜ Υ
|55Ν 2241-4584
' 'Ο Α ,Λ ΤΟ
ι ΟΜΕ" “ ή; 7
51-55
Σελ 16,17
ΕΚΤΟΣ ΟΛΥΜΠ|ΑΚΠΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ Ο |ΟΥΛ|ΟΥ 2015 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1101
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΛ|Α: Γ|ΩΡΓΟΣ ΖΑΪΡΗΣ ΚΑ| ΚΩΣΤΑΣ |'|ΕΤΡΩΤΟΣ
 Η ΧΟΣΕ ΑΛΜΠΕΡΤΟ
ΜΝ" ""Ρ'ΖΦ^°κ ή ζ , ΣΤΗΝ ΤΕΑΜ" ΕγΟΕ|Α
Δ_ ω , “ . ~ Ο|ΣγΖΗΤΗΣΕ|Σ
ΜπΟγκΟγΟ · '
 ΚΑ| ϊΟτ:ΐΝΐΟΑΡ·ΣΜΝ ζ Ο = `· η  4- Με ΤΗΝ ΕΣ"ΑΝ|ο^
Με χΟγΑΝΤεΡΣΟΝ ' “~
Με Μ Σελ 43
ΣΤΟ... ΑΚΟΥΣΤ|κΟ
"Α ΜΑκΝ|^
Ούτε χθε5
απάντησε
| Ο Αμερ·κΟν65
ε στην πρότΟΟΠ
τΟυΑρη
ΚΜ¦/ΚΜ)
 Η Η · Η η.
ΣΕΛ|ΔΟΣ ” ' _- - ” ΧΝ·ΣΗε Η Ο Μ _ @ΝΟΗΜΟΦΩΤΟΡΕπΟΡΤΑΖ εκ ΝΝΑ ΠΑ  Η.: Ο Δ ΜΜΜ”.
ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Α .·° ' Η ΝΑ κΑΟΟΜΑ· δ ¦ ; _, Ξ 4Μ·1·Ξ·>Δ·εΜ·ΞΝΟι
_Ο ΔΗΛΩΣΗΣ η ν. < ΜΜΟ, Ι “ Με ΤΟΥΝΤΟΡ,
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑ «ΤΑΜΕ|Ο» ' ΟΣΛΟ Τ|ΤΛΟ . ~ ' ΞΕΚΑΟΑΡΑ
 Ο Με ΤΟΝ πΑΟκ Δ ΤΑ πΜΝΜΟ·π
Η Δ , · - - 'με Η _ ζ; ΗΝ] 7 Αμ η /.ηΝ (
Ι ί »`“βν >7/#+ - ι #_Ύ' Δ' “μ ΟΝΑ-“ϊ 7
ΜΝΗΜΗ' πΟ Η.. ·ξ|ῳ
Η ΞΜ_ι_
ΤΕΧΝ||(Η ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΟΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΗτΡΜΟΣ Με ΜΜΟΣΜιΟ -ΡΕΚΟΡ ΝΕΟΝ Μ ω 38,39 ΜΜΕ' ΠΑΝ( _ Με πΑοκ
_ Ο'  πΗΡε ΑΝΔΡΕΜΗ -> ._ ΣγΝΕχ·2Ε·
ἔἐ==ἔΉΒῆ=?ἔο ΑΝΑΝεΩΣε ο τκάρΑ: ~  · Με ΜΑΝΤΟΝ
Ε|'|| ΚΟΝΤΩ, ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΕΛ||(Ο
¦ ν 4 · ΕΣΤΕ|ΛΕ γπΟτετΡΑΜΜεΝΟ ΤΟΥ ΣγΜΒΟΜιΟ ΤΟΥ
ΚΥΡ|ΑκΟ|'|ΟΥΛΟΥ κΑ| ΣΤΕΦΑΝ|ΔΗ · · Ο Ο » Τ' ΔΗΛΩΣΑΝ ο' ^γ° "ΜΠΕΣ _' ' Ο ΑΜεΡ|κΑΝΟΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΑ ΤΕΠιπ
Σελ, 3-13,48
@Φ ΒΕΡΟ|Α: «ΚΛΕ|ΣΜΕΝΟΣ» Ο ΤΟΡΑΣΑ ' ΑΕΛ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ο ΚΡΟΑΤ|·|Σ ΦΟΥΤΣΕΚ οκ ΞΑΝΟ|·|: ΛΕ||'|ΝΟ |'|ΑΝΟ|'|ΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ