Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
* τιΑ+ῖ"οΑ εχογΝ 'πιο ΚοΝτΑ τοΝ ΦορΤ“Σ ι·κΕΝκ Οι Δήλ“6ι“
 Τα 'μΣ`.ῇμι Η] ·' ¦“¦ 
Ο ΟΠ ΟΔΟ] ΦΟΒΟΣ! ΤΔΩυΔΔ“ ΔΡΟΜΟ 
ποιοι ἔτι(
 -·  ο  τι  
Η οΜΜθ“ · °Σ
__ η _ .
ΨωΜι ο Στρομοτσόνι
για τον Βόσνιο που ήθελε ο ΜΠύγεΒιις
Δ» ..  ·Τ [ ' 
ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΒοΡΙ
ΔΙΝοΝτΑΙ οι ΓΑΜΟΙ
ΣΤΑ Ο!"
ΠΝΑ' Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΔ ΜΚΟ ΤΗΣ
'ΤΟΡΤΟΤΔΛ|ΑΣ
Δεκάδες ειδικο
στοιχήματα για τον
τελικό του Ειιι·ο
ΣκΑΝΔΙΝΑΒΙΑ.
ΒΡΑΖΙΛΙΑ κΑΙ
ΣΟΥΠΕΡ ΦΙΛΙ' ^
   .τ _ τ τι Ο» Με· 
 ΜΕΖΟ; κι>οΙΣοΣ ΙΑΝΛΙΝ ι·ογΑ τις
'ΚΑΙ ι-ι ιιΑιιΡΠΣ ΕτιΙΒΕΒΑΙΩΣιι πιτ «ΓΑΤΑΣ»
Η . .
ο ο ι Η;"
›` ` Ρ' ;
μ ~ιθ '· 
 Τα ο
Γεμάτο κουΠόνι γιο οκόμο
ένο κοῆό τομείο
ΟΜΕ' ΞΑΝΑ
ΤΟΝ ΚΑΡΔΜΔΝΟ
' ου μπορεί να   Η
η προταση π Ε - 
' στ ν ΠΑ ο 
^"79έΖκ£9ροχω#σει συν
για τον Παναθηναικό
Η ρενω'
«σκασει» τον
δ κά πρότζεΠ “°"
Τα επεν£ἔλτΒδα και πώς-ο· #°θε
Η|(ΠέΙΟΠ ΠΜ ΔλοφΟΟζοΟ|κω “Μ€;;°;2:Ἐ:ΜΞ$Ξ :
Ποσο κοΟΙΟλΟγει την ομοὁο Τ""°"°""ΐἑἰ%°ῆΒἘ
των ΜΜΜ
...ΜΜΟ ο
τω Οι  ¦ ~·
ι πινω» = ε
Ποιον «κοίνε» οι καθυστερήσει5  - ¦.
για φορ και εξτρέμ _ ,. ¦ 
Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ!
Αρέοει σε Γιοῆῆούε
στο Περιστέρι
Γιοτί επέμεινε γιο τον
'Μονό «κόφτη» ο Σέρβοε
 -  77 Σω 2 1 τον εξτρέμ Με Μοροέιγ