Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
α τους ψῦους
ΜΝ η" να τους δείχνετε την “Δω ως!!! γ|τω θρυλου
Η · ,ω_Κ:_/ώ_τ ω χ “
Χ ΜΜΜ ΜΟΝΙΜΟ] ΜΜΜ ·` Ο· ά
ΔΡ. ΦΥΛ. 5483 ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2Ο16 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 13ο
οί πΜΜΜΜ έ.
      η· Ο ·,  ω.ε
ΜραίτησηΜ “ιέλσα.ΜρΜ/¦ > ` . Ν λ .
- -/ ` Τ  Κα όπως με ·7 -·
κ ων!
Ξ ” Ηκάλυψη
0.;¦Φορτούνη  5 ΜΜΜ
πραγματοω·είΜ με
και Τσόρι!   Ο
Ο εἐ;ω¦. Ο
· ΦΕ;" #59 “
_ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
·· πω  ·
ήδη έ
Ι μ  ^_ Ζ ·ὴ “ Μ Η
 ·ΑΡεΣεοοΛγΜηΙΔκοΣ ··  ` , 
Στο 2-2 Με τω ΜΜΜ ι Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα