Πρωτοσέλιδο Παραπολιτικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κρ. Φύλλου Ι99 ΣΑΒΒΑΤΟ 9 'ΟΥΛ|ΟΥ 2ΟΙ ο Απλά έκδοση - Τιμή €
εΡεγΝι-ιτεΣ 
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ τοΝ κοΣ;Μο
Το καλύτερο περιοδικό για παιδιά
ηου κυκλοφόρησε Ποτε στην Ελλάδα!
Σ( βυθό
ΡΑ ί με ἴ°
δελφίνια
Α ο ι τοι
.Η τ ἑἶἑ¦
| · ¦ -·.
ι · _ λ Σ ι
' ` 7 ζ; :
Ί `;“ 'Α
Α" "ΜΝ `
  ο γ ΠΟ|Ο| ΠΑ'ΡΝΟΥΝ¦ ΠΟΙΟ' ΧΑΝΟΥΝ
· γ Δ κΑι ποιοι εΑηιΖογΝ Στ ΑΔειΑ
Υ" ο " Β ' ο | «Συστάσεις»
Αουτοάιντεο
και φαβορί
Ο Τα τελευταία νέα απο το μέτω
· "Πό τον πο των τηλεοπτικών συχνοτήτων
ων κυρι6κ° Ο Ολο το Παρασκήνιο και οι κινησεις
των πρωταγωνιστών κατά ι 28-20
(( "ΜΝΚ" | '|7
100 ραντεβού , -- . Ι γ
για... 100 δισ. ` γ ν  _ 1 :
ο Μητσοτάκης
 8 "ΜΝΚ" | Μ
Το σοκ των συνταξιούχων όταν είδαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τις περικοπές στις απολαβές τους προκάλεσε αναστάτωσπ
στο Μαξίμου Εναλλακτικές εξετάζει ο Πρωθυπουργός Πιο κοντά
ο ανασκπματισμάς Ποιοι κάνουν τις καρέκλες τους ιιΜιτιτιι με
` Δα*
| γ «Συμμαχία»
πωπω* ,Ο οτΑ ΞΕΧΑΣΕ ΝΑ ΑποκΑΑγψει ο τκΑΑΜηΡε'ι'ο κ°ρ°μ"Μῶν ο ~
 < ι ΜΑΝΑ ΔΑΜΝΑΚΗ ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓίΑΔΗΣ
:ἔἔ Β “ και Μαξίμου
ο Φιλ ως" ο ν . η ν “ΜΜΜ Βρήκε... στέκι “Δεν ιιαοάίϋω
"ΓΠ ς '· | · τ ··
.ε““οε“οπωωμο .ι ΜΒΜ “°"°ν9“° ΜΒΜ'
' και τον ρ Η 4 ή 1 . ο 5. _'¦.¦“  ' · ' ΡΕΠΟΡΤΑΖ ι ΠΝΕΝΤΗ;Η χ ι
~ Δημοσιογράφος . · .
αφαίρεσε τους όρχεις , ϊ η
-ωνμεγΜηση ι ` ..
 «βλεπει» 3 " ι 0
ὅκως · ~ ; ι , τΡΑηεΖΑ ηειΡΑιπΣ
· ο .. ο Το «καρφι»
των ξένων για
τις τράπεζες
Ι καποιου Χ
ΤΑ «Π» ΗΤΑΝ Μ' ΤΟΥΣ ·
Πώς η ηρεμία τ .. Η Μετα Παω "ρ°ΜΥ"
0Π0κοῖοσῖάθηκε ι Ό· τι: Η" Ο Μεξας στον Ρϊ°"ρΥ°ρ° ΗΜΜΜΜ
στη Δικαιοσύνη · ` '· - στον ΚΜ' Μ καει ΚΨΜ
Μορίων `? :ὅ Ρ "0^'"κΜΖ“23 _ ποιιιτικιιιιι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα