Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μή Ισ ΜΜΜ· σε
σι·νΙήΕε·£-εΜΜΜΜ
Ο _Δ.Μ , . '· τ _ 1.
κι· ΣαΒΒωοκυρ·σκου _  
ΔωΒΠσΙε ΜΜΜ...
Αρενε5,
ΜΙΜΗΣ .
Μο: ΜΜΜ,
ΜΜΜ ¦
0,1· Νεκ ε _
(3,56 ΜΕ 'ΠΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΥΡΟΔΟΤΕ| ΤΗ ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ Α|ΦΝ|Δ|ΑΣΜΟ
καθ* η
Η ΜΜΜ ΜΜΜ
 06986
Ι _ Ι Ιων Μνε·ωὡν
ΜΝ Ισ 'Η
_ γ γ
Χ .· . 4
_› η _ 9 .υ
π Δ' ·
7 μα.
Δ` ε ί
ι ° .Ι_ Γ
$!· ι 7 ·
γρ μμἑ“ την ὡρο Που σφίγγει ο κῆο|Οε των ὁΟγειΟτὡγ ω
ο ο ο Η 7 ε ε · έ 7 γ|ο το εργοσ|οκΟ κοι τη δεύτερη σε·οῆΟγηοΠ γιο το σκῆΠρΟ μετρο Μ Μωβ.
Ο Σ η ΔΡΑΧΜΗ ΚΔ· Μα η "ΕκπΜ'Μ"
”λ°Υ°$ Ι θ Τ' ΦΠΒΛΤΔ', Τ| ΣΧΕΔ|ΔΙΕ| Ο "ΡΩΒΥΠΠΥΡ[0Σ ΔΕ" ΜΝ"
ΜΜΜ Στοιχε|ωμενοε ~ὲ `_ “'29· | ¦, 
γ έ ο |ουλιοε για ε ¦ ΔΨΜ·"'““ Ο
- ~  · ν .“ «ων ·
.τον "Όπρα έ η πω"
 ὁΙεξΟὁΟω5 γιο γ; Τα πλάνα κι· 'ί'£'Π!...7
φωγὴ ΜΟΒ το ειπα» "λόγω, 
“ 7 -#`, ' 7 '5' 0 0 - ιε.33-35 Η · ¦ ¦ · Π 
 ' 4 _ ς °λ°.°°° . ΜΜΜ 
 _. _ ~ θα ΟΔΩΝ 7 ὰ “
  ~ να εε σε ο “ γ Μ
. 'ο Β=Εχἔ' _> . ΚΑΘΕ ΜεΡΑ
Σε Β||"°8|" -ε “ς ΣΤΑ ΠΕρ¦ΠΤΕρΑ
· Ι Ο· ουγεΠε|ε5 ' 
'ε°"" Η" Μπι" στην ΕῆῆΟὁο Γ __ 4
. ' ν μ
'ϊ' ή: 7:.:5`:
με.. ΜΜΜ Με ΑΠΛΗ ΕεΝ·κΗ ΣγΝΕΝΝοΗΣΗ ¦2 Η ¦