Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

www.enimerosi.com

27oC, 12.00

31oC, 6.00 μ.μ.

25oC - Υγρασία 47%-94% - Άνεμοι: Δ 3- ΒΔ 2 μπ. - Ανατολή ηλίου: 6:11 π.μ. - Δύση ηλίου: 20:50

Σαββατοκύριακο 9&10 Ιουλίου 2016

€1

Αρ. Φύλλου 4210

Ôï ðïóü ðïõ ÷ùñßæåé ôçí ÐÁÅ áðü ôï ÅÁÊÊ 18 >>

Óá âãåéò óôïí ðçãáéìü
ãéá... íïóïêïìåßï, íá åý÷åóáé
íÜíáé áíïéêôÜ ôá ÃéÜííåíá!
2&3 >>

Ο πύργος του Μέτλαντ στον Βίδο
Μεταξύ των οχυρωματικών έργων που κατασκεύασαν οι βρετανοί στη νησίδα Βίδο
ήταν και ένας αμυντικός πύργος τύπου "Martello" με τέσσερα πυροβόλα στην
κορυφή, με την
ονομασία Maitland
tower, όπως εισηγήθηκε
το 1822 ο υπολοχαγός
του βασιλικού μηχανικού
J.W. Worsley προς τιμή
του ύπατου αρμοστή Th.
Maitland. 14 >>

Ðáñïõóßá ìïõ
áíáéñÝèçêå
ç öéëïëïãßá
ôïõ «ôóÜìéêïõ» 6 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα