Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έἶΙ ἶ ¦|"· 1υυυ_ΔτοοΞἐζ Ρ""|"
 κ 7 ~ Κτιθη με;"
νὴ Μο ητ·κἡ Εφημερίδα |
' _ ""ζ"Ϊ"Π8
 .; κι" π ΜΜΜ"
της Κρότος ΜΜΜ"
σελ.3
 Νέα το ΜΜΜ
ΜΒΜ με τις Μπέζος
Δ1αόστε ακό α... ΜΜΜ"8|ξ
. 376 δεντρύλ1α κόνναβΠς 
Προσφορές όλο το χρόνο για
τους δικούς μας ανθρώπους
στον Μυλοπόταμο σελ.8 | | 7 : γ
· ΠροΧωρό το έργο σύνδεστ1ς  ρα έ ὶ η _ ο ρ η! η η
του κόμβου Μουρν1ών του ΒΟΑΚ σελ.8 | 7 ~ Ψ · Ξ 7 γ
· Νέος δ1ο1κΠτύς στον 115 Π Μ σελ15 ό - Ι η γ .η *
' ' # # κΑττ|ΜΑΝι8 * , ΜΜΜ· _ Ο
· Δωρεαν Προβολές τα1ν1ών σελ.13  ι:τΐω Ι + Ι  ὲ3γρ
· ΤίΡΠσαν τον Ασπασία σελ.5  
Ετ”φ=
, , , 3 · έ· ώ Ξ ο ΗΔΗ Θ
. Η Κρατα στα δέκα καλυτερα Β ἑ ό ο Β · Ξ 
νΠσ1α ως ΕυρωΠΠς σελ.6 Ξ β ΙΙ _| › Η
· . . · . . . . . . . . . . · . . . . . .. σὡ16 `ἔ ΖΕ"^χωγ£ί°ς 500 * Π|χΑΝ
· - ; 7 7 ΚΕΙΜΕΝΑ ΜωυΜΜες απο · Ξερω ο
(ΑτοτΠ85ρε.ΠεΠω(ερεπα χαμομολτ βεραντα Μαρ)
Αρχ/υις Ιγνότιος θ. ΧατΖΠν1κολόουθ σέλ16 " έ έ μ - ο _
Αλέξανδρος Ζέρβας σέλ5 Β 07
5 υ ρ έ τ το ο Μ Η 5 ' Πα τοκ Κ“ΤόΧ0“€ Με [Ξ '
 Ι . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα