Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Οι συντάξεις μας μειώθηκαν 410€! Γιατί χαμογελούν οι κυβερνώντες;"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΝΟ|ΝΤ|| ΕΝ|ΣΤΟλ|| ΣΥΝΤΝΞ|ΟΥΧΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΟΕΝΡΟ ΤΗΣ ΝΝΝΟΝΡΝΤ|ΝΣ
Μαθετε για  Λ
Λ ': ωραχη | 7 
έ...Ξ`κ..τειμματικηε Προοοχγ
-Υιτερκινητικοτητος
Ρ ' ' ' ιύ¦
ΝΔΕΠ·Υ)¦ τιν.ηιυηογ η
Ν η Οι ΤΜ Ο :η ουσιτρο.¦ιι.
60"" γΜιΠ||
"Οι συντάξει8 μα8
μειώθηκαν 410€!
και οι δύο μαζί Τ.400€
Πατι χαμογεῆουν οι
έ έ Ειηιι Ματσε με διαβήτη 
τύηου Ν και η σύζυγός μου Ἡ
και μας έκοψαν 4ΤΟ€. › _ Ϊ Ο'
Τα νούμερα μιλούν  ~ - 7 τ Κ - η. έ 
αηό μόνο τους  ..δ β Μ Ο- .Τ ”
είναι κατόκοιτη. Παίρναμε · '
_ ΞΞίΝΠΔΞΞ Ξ=7
Η ΕΛΜΞΔῶΑ .ΜΝ  ΕΩΝ[Ξ[]ἔΞἩ:Π κε
ΜΕ ΟΝ =·©©  ΤΗΝ Ε€Ε[email protected]ΠΤ[]ῶ
Πα μια ακόμη φορα
έμεινε. .. όνειρο
η Πρόκριση
σε ΟΠυμηιακούς
Προηονητης της Μηαρτσεῆόνα
ο Πὡργος Μιταρτζὡκας
τὴ κ= η
ΔΕΝ/'ασ Ο.)
Ο ΣΥΡΜΑ “ΝΥΝΝΓΑΕ|” ΑΝΤΟΥΑΝ, ΝΝΡ|ΝΝΟ ΣΥΝ ΕΝΑΝ ΝΝ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΝΝΑΛΟΓ|Ν
 ξαναγίνὅνῖαι
“φαρτουε"
κυβερνώντε5;"
έ( ΝΕΜΟ ΠΟΥ ΖΗΤΩ αηό εσας,
κύριε Πρόεδρε, είναι να
συστήσετε στους κυβερνώντες
να μην εμφανίζονται με αυτό
. το χαμόγελο. Πανε όλα καλό;
δαίρονται με την ταλαιι·ιωρία του λαού; , ,
ΕΑΕΥΘΕΡΟΠ ΣΚ©Π[ΞΥΤΕΣ
ΣΚΟΤΩΣΑΝ 5 ΑΣΤΥΝΟΜ|ΚΟΥΣ
ΣΤΟ ΝΤΑΑΑΣ Α|ΓΑ 24ΩΡΑ
ΜΕΓΑ ΤΗ ΔΟΑΟΦΟΝ|Α
2 ΑΦΡΟΑΜΕΡ|ΚΑΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜ|Α
ἶ θΕΣΣΑΑΟΝ|Κ|ΩΤ|ΚΟ ΑΡΡ|_|ΟΑΤ|ΟΝ... ΑΕΕ' ΤΟΝ ΚΑΦΕ!
Π” Φ :β . ο·
ζ- |__.--·' ψ-_ τ
· - ¦ τ = 
Ἡ. ε εἰ
.Με Ο: ι ' _4
ΑΠΘ ΠΩ ΝΨΜ]©Ψ Ν ΔΝΤΝΝἔΞΕΝΣ
  ΔΠ:ΠΜ@ΨΞ
ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ
ΓΝΑΟΤ|ΚΑ ΚΑ|
ΜΕ “ΚΟΦΤ|·|"
ΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ
Ε|ΣΟΔ|·|ΜΑ
Τι ηροβῆέηει η υι·ιουργική αηόφαση για
εισοδηματικά - Γιεριουσιακό κριτήρια
›  Με?
Τ@Ν ΝΔ[]@Τ@Ν
ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ
1 Δ|Σ.€
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΤΗΣ ΕΦΟΡ|ΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα