Πρωτοσέλιδο King Bet:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η ΠΜ ΪΜ//(Π ΜΥ ΗΡΑ/ΜΑΜ ΜΑ Ζ[/[ |(ΜΠ[Ρ# [ί [Μ #Ρ#|(ΜΡ[|Π ΜΑΜ Ι @ΤΟΜΗΜΛ
ΑΡΜ0Δ|ΠΣ ΡΥΒΜ|ΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ-ΗΣΥΜΜΕΤΠΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΕΠ|ΤΡΕΠΕΤΑ| ΜΒΜ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΠΝΙΒΕΤΠΝ- ΓΡΑΜΜΗ Σ'|'||Ρ|Ξ'|Σ¦ Η". 1 |ΠΑ|ΞΕ ΥπειωνΝΑ` Μ
9 "ΜΗΝ
Δ|ΣΕΒΔ0ΜΑΔ|ΜΛ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
Γ|Λ το ΣΤ0|ΧΗΜΑ 2 
ξ'ἴὲἔἔξΚ"ἔὲἩ8ἔ ἐἔὲ° Ο ΒΑΣ|Λ|ΑΣ 'ΤΟΥ @Ϊ°ΜΗΜΛ
.Ξ χΡιιΣτοΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Χωριομένο σε
Δ δυο κομματια
0 Β||_|_ΑΗΑ5:
Με συστημα «Ελλάδα 2004»
Ο θ. κΥΛΩΝΗΣ:
Τελικός για παράταση
· Φ. ΤΣΟΥΝΗΣ:
Κουρασμένοι ή κορεσμένοι¦
· Ν. ΚΟΥΛ|ΑΝ0Σ¦
Ο τελικός τής ζωής του
· Φ. ΠΛ|Ακ0Σ:
Ζήν επικινδυνως
| Ο Π. ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ:
Σκανδιναβικά ευρώ
ΣΕ Τ ΣΕΛ|ΔΕΣ
* Οι αποδόσεις του τελικού
' * Το πλήρες ρεπορτάζ
. Α' _ των δύο φιναλίστ
* Τα στατιστικά των αντιπάλων
* Η συνολική εικόνα του ΕΒΕ!)
“ ή * Προτάσεις. απόψεις
_> ' Ειδικά στοιχήματα
* Το παρελθόν
1- ι ι ιι` Μαι-“ι ·ι “£';ῖιλ Χι 
ΙΤ·τΠτηι·"ηη""·""τΤτ"η"τΠ"”"ΜηΝΠῖἩἩΝΝὶ ` ΜιωντῖικτΝΜιἩιιΠΜΝ ΜΜΜ χ ιτΞ Σ(:::ΉἙἩιτ τ:ὶ1::::·.
. το 7.7/
Π χ` Α  7 Η _ Δ · μ
σὲ* ἔὁΧῦ 7 ς λ -;“Χῶ% Ϊ· ο)  Ξ ὰ  β Δ
ο “Α ν
ή   έ Ϊ ΠΟΡΤΟΓΑΛ|Α-ΓΑΛΛ|Α =
β  ^|(|ΜΒΪ|'£Ε
. ΦΤΗΝΗ'