Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"".¦Ἡ¦¦ἔ Μ£ννςΠωεΜν
ο ΓραφειοΤΔΣΟΣΤΣΛΤΛΛΗΣ “Με   
Μο ο απουσία.
Μο ο ΜΜΜ τον
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ'ΝΟΣ Σελ. 2
ΜΤΡΗ|Μ0ΕΤ:ΜφΜΜ|ΜΤΒ ΜΚ,    εἴ;
Ι Ι ` Π
ΜΕ ΔΥΟ ΜΚΑ ΤΟΥ ΓΚΟΛ, Ο' ΓΑΛ/ΤΟ' ΚΕΡΔ|ΣΔΝ
2-0 ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΚΔ' ΠΕΡ|ΜΕΝΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΠΟΡΤΟΓΛ^ΟΥΣ ΤΗΝ κγΡιΑκΗ
Ο Κετστιαγιο βλεοει θετικα Ιον ΠεριΠτωσΠ
του διεθνη Ουκρανου φορ και στον ΔΕΚ
Πριν Παρουν αιιοφασο, ψαχνουν Ισ θεμα
Με τιμωρια8 του οσο Ιον ουκρανικη
ΟμοοΠσνὁια μεχρι Ιον Νοεμβριο
ί. Ο 6ιεθνἡ8 Αλγερινοε στοΠερ
ὁ ο .Φ -Ϊ κι' ` - - 7 __ _ _ ε σου είχε αΠοκαλυψει η «ΩΡΛ»
“ὁ 'ο κ φ π _ ζ Ο 7 _ ξανα στο Προσκήνιο
. ἑ- '
ί”“·κΑΝοΝίΛ
  “ΜΜΜ
 ιι`οΜΕο ο·   5 οι
 Τ! Ι· > Π =Μ ο
 ΜΜΜ _  ΜΜΜ
ἶ_ ΜΝ" Ο «ΒΒ£πεί»ΜΜ£νκ
χ"Μ""Σ κοπο  , ι·
Προταθηκε ' ι. Ξ.. “ ί @
και εξετσζεται- Α 3 Ν ' .~
και ο 29χοονοε
Να κλείσει η συμφωνία και να φυγει το συνϊομοτερο Σ£ΟβΟ8 'ΜΝΗΜΗ ἶ  έ έ ___
για Πολωνία, θα Προσπαθἡσουν στην ΔΕΚ ι00Ο`νΟΩΟΩνΤ Η   Η