Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 Ψ ΑΤΜ". “πω
. - Α "Ί Γ' Η'
 ” 1 . ι 7 Μ “Μ ΜΜΜ
Ε ῇ η · 7 ]  Σ Δ'ῇ
' ·_  7  `_~ '1
ΜΜ'ΜΜ ΜΙΒ ".ΦΥΜΜ2778 ΠΠ* ΜΑΜ:
”ἔκ  η  ΑΛΑ" οΜΑΑΑ ΑΒΑΝΑ ΣΤΗΝ τογΡκ·κ“ οΣΜΑΝΑ|ΣποΕ
ὅ Μ0|ΡΑΣΕ ΥΠΠΣΧΕΣΕ|Σ Τ|Α ΠΜΠΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΑ' ΑΑ|ΚΗΒΗΚΕ ΑΠΟ ΤΠ Τ-Τ
ΕΜΜΑΤ|Κ0| 0|... ΑΡ|ΣΤΕΡ0|
.#β- ·
Π ΑΝΑΑΥΕ| ΕΝΑΝ ΠΡΠΣ
ΕΝΑΝ ΤΠΥΣ "ΕΜΣ 'ΤΑ|ΚΤΕΣ. "ΒΡΕ ΤΑ... ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΧΒΕΣ|ΝΗΣ ΕΜΦΑΜ|ΣΗΣ ΚΑ| ΑΜΑΑΥΕ|
Τ|Σ ΠΡ0ΣΑ0Κ'ΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΕΧΕ|Α 693
- ., ΜΑΜ πωπωΦΑτοΡεποΡΤΑ:ΑποτΗΝπΑΕπΑιΑΜΕΡΑ
' · ΠΑΑ ΜΑΜΑ
Τ Τ ΜΜΜ ~
  ΜΜΜ Α οΜΑΝΑπΕΝογτκΑΝΕ10γΜΑΑΕ|ΠΗΝ«π»κΑι ΜΑΛΜΕ' Χ- “ /
ΤΑΣ... γποτΡΑΦΕΣ ο η ΠΑΠΑ' Με Μ ΜΡ
ΑΑἩΑΑΑΜω  ΠΑΩ κΑ· ΕΥΡΩ"
ΜΕΣΑ ΣΤΑ εΠοΜΕΝΑ ΜΩΡΑ ο' εΞεΑ·Ξε·Σ ΠΑ ϊΑ Μο έ ..   ·
ΜΑΝΑ ΜΥ εχει ΣΤΑ χΕΡ|Α τα _ : ε
Π Β|ΚΤ0Ρ ΚΑΑΒΕΡ ΒΑ ΑΠΑΣΧΠΑΗΣΕ| ΕΜΕΙΝΑ
ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ' Π |ΑΜ ΒΠΥΤ|ΠΥΚΑΣ ΣΤΗ 'ΤΕΣΤ' «5»
Α·ΑΜΑΜ·Δ“ Α
 ν Α' Α· Α
Α"Μ||ΤΡ|| Σ'Ε ΡΕΤ"
<<ΕΥ'|ΎΧ|ΣΝΕΜ°Σ ΣΤ" ΖΩ" ΤΟΥ 0"|'Σ ΚΔ' ΣΤ" ΜΠΑΣΚΕΤ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα