Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ Το σούπερ δώρο του κολοκοιριοο
Ψ βρω ἐωτσαγτα κλιπ η ε κ
 ΒΡγ^0' 30" ο" Η! ιι=ἔἶΐΝ
ς __ ο ¦ για τους Βους
    ¦  Η τοιιθρ$λοιι
ΜΗ! -  Εβρο λη'η;
Έ ΔΡ. ΦΥΛ. 5482 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
ο θρύλος το δί ι όλα για Αλεσαἔτρινι 
 ., @9
“ ο ε Γ .Το
ΕΜΠ) ΜΜΜ ΜΑ
.|Λ;¦
 ΜιτΛΣκ
ΜΠΑΣ ΣΔΜοοΡΔκΗΣἱ Ι
ιι τΙΜιι  |'| ό τι από ε
 χ εκκΙΝΗΣΗ “ α ρ β ψ
/ 0 Σχήμα με τρεις στον
άξονα δοκιμάζει ο Βίκτορ
 Δαρια έ
` Μ 5ωχι··@?“ .  7 τ ζ . '
ο ἐς _ Ξ.  μ Η·Ν“ρβηγ"Ν“ΜΜχ“ν"" ιιγωνιστικη6ραση
Σ: ι|›ιιι·λ ρυθμο Λ' κιιι Ε"'°τρέΦε' στην
.ο η μετὰ από 40 μέρες
 τ  :ο η ι κιιλιιἔ,ι ιι; κιιι ιιι›λλιι γκολ η Α· Σο“ηδως
ὰ`ΜΝῦ?ῖ9"#Π ε·Ϊ'ἄΞ.?ήΊ!' Η·,Μ.·:.:·ΜΜΜ:ΜπΩοΜωτπ:αν ΜΪΔ:'|· 7;¦κ·~ ἄ“"Δ · . Χ . Θ °' - · “ ' ζ ϊ ι ὅ ·' '< Ύ” . · Ον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα