Πρωτοσέλιδο Στοίχημα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. Π Η 'ΐ·· 7` 'ή Δ . _ . _ _
Πορσσ ευη 8 'ο λ ο 20% “ ώ ` · Ω Ο ' Εβδρμοδκ ιο Εφημεριδα
Ετος 1;ο - Δρ. ΦυυὲλΞυ 855 - 2.50 ς τ:ο καῇυτε9 Στο!χ”!'9'κΡθΞ μερα έ. · ' 7= γαμω ΠρρΚΟΘρρ·σμένο _ ο.. ή . . -- .
 ΜΜΜ/Μ Ε"" ή; ἔὐῇΕΜ&ΞΜν£νπρ_ζπ στην." ξπυπδΜς_
 ἑ [ΜΜΜ/ω  Κω “ν ΠγωνΜτικπ δραση σε...
,_ _ ΜΜΕ/ΜΜΜΡ# Ύ _ ΒΡ"Ζ|Μ"
“ΜΒ “` .πω/7Ρ#/(/Ζ7Ρ[/Π ΖΗΜΙ
ρ ΗΜΕΡ|κΗ
?ΜΜΜ ΜΜΜ"
Ξ· -- - ° -- Φ|ΝΛΠΝΔ|Π
υ ΜἑΠΜΩΣἴ @Ω “ώ 7
ποΡπΜΔ›Μ- ΠΜ
 κΩΔ. 55ο ι: 4,25 χ: 2.95 . ο η
ΜΠἡσκ£ῖ
Μπἑ·ΖμΠοΗ
'ηποδρομἱ£ς
Μ φΨ@ῳ@
ΜΜΜ · Δευτέρα
Ἐκ; Ι ,  ἔκ χ . , >_ , . Ϊ Η σγσΠημὲνη σας εφημερἰδσ Τώρα κο' "ον “"ο^ογ'σΤὴ ΟΦ”
/ ,. ί( β Ἡ  ·/ γ, .τ 6- ' Ν χ  σας μέσω Του Μἰ£τ050Γτ 5τοτε! κόθε ΤρἱΤη 8ι Παρασκευή ΠΟ 1 
7 Δ_' *“ '·“ “ Πω ¦,¦<ΙἩ'Ἡ γ^·'|"ι#'ι·.“. Ύ η ! Δι. ΝΎΜΜ·ω·.κ Ἡ) '