Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ 
'σεοεπον©σΜυ.ει ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
οΛΛ ΤΑ οΝοΜΛΤΑ οΣΩΝ ΕΧΟΥΝ χΡΕι-ι ΑΝΩ ΤΩΝ ι50_000 ΕΥΡΩ
Ρυθμίζονται
τα δανεια ι45.000
δημοσίων υπαλλήλων
Σελ. 5
Μχρονος ίζε 
την ι5χρονη
κόρη του
Σελ.8
ΣΤΟ Θ ΗΧΟΥ
Ευρωπαϊκές
ανησυχίες
”Εντονη ανησυχία για το Βτεχ|τ κα
ΣΚΑΗΡΗ ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΠΠΑ - Α()ΒΕΡΔ()Υ
ταγράφηκε σπιν τελευταία συνεδρία
Μαξίμ0“¦ ΔυσΤηρόι για ιέσσερις
Μες ο διαγωνισμός 
Συγκεκριμένα. σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης, τα οποία δό
θηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, οι
«Σεισμός» στην
Βρετανία για τον
Τόνι Μπλερ Μ
αξιωματούχοι της ΕΚΤ εκτιμούσαν ότι
η ψήφος υπέρ του Βτεχιτ συνιστά "σημοναχή πηγή" αδεδαιόπιτας για την
Ευρω:ώνη. Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση είχε λάΒει χωρα πριν το δημοψήφισμα της 23ης |ουνίου.
'Το Βια" θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην Ευρω:ωνπ" τόνιεαν τα
μέλη του εκτελεστικού συμδουλίου
και εξέφρα:αν την πρόθεση να λάΒουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν τη σταθε
ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛ|ΤΗ Ο' ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΛγΘΑ|ΡΕΣ|ΛΣ
 ”ή 'ή
ρότιιτπ.
Παράλληλα, στην τελευταία συνεδρίαση, εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με την πορεία της ευρωπαϊκής
· *ωο“ι¦ εώνης παραμένουν καθοδικοί'.
Ι Πω; . ' 'ο Ι ' Ι Τέλος, διαπίστωναν ότι η αύξηση
`  της τιμής του πετρελαίου στα επίπεδα
Με|ωση  ανεεγ|ας 3 ο 0 των 50 δολαρίων η ος το παρόν δεν
Μην Ελλαδα αλλα κα' σ  . σ  μ τ σ | έχει αντικατοπτριστἔ στον ευρωπαϊκό
 Των μ|°θών · > Ἡ Ρ τ πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει
ω 2 ι . _
ι ι οικονομίας, καθως οι αξιωματούχοι
ι της ΕΚΤ διατύπωναν την άποψη ότι
Η ε Κ. ϊ "οι κίνδυνοι στην ανάπτυξη της Ευρω
Έρχονται οι 06000
υποτονικός.
Σω Δ Ο λογικός